amaphepha

Amanqaku ngodidi

uhlobo

Ububanzi beModyuli

kwenkululeko