Njengengcali, kuya kufuneka ubazi ubuchule bokubhala. Injongo kukufumana umyalezo wakho. Ngapha koko, ukubhala ngokubhaliweyo kuyinxalenye ebalulekileyo yonxibelelwano lwenkampani okanye nakweyiphi na enye indawo. Enye yezona ndlela zibalaseleyo zokwazi ukuba ngaba injongo yakho iya kufikelelwa kukuzibeka ezicathulweni zabafundi. Le nkqubo iqinisekisa ukuba ummkeli akaphoswa nayiphina into ebalulekileyo. Ekugqibeleni, umbono kukuzixelela ukuba ubhala ngcono ukuba uyazi ukuba umamkeli uyakulifunda njani uxwebhu.

Iindlela ezahlukileyo zokufunda

Ingqondo yomntu inesakhono esikhulu sokuziqhelanisa, yiyo loo nto yenza ukuba umfundi oqeqeshiweyo aziqhelanise nohlobo lwexwebhu analo phambi kwakhe. Ke, ukufundwa kunokugcwaliswa okanye kungaphelelanga.

Kwimeko yokuqala, kubaluleke ngakumbi ukunikela ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha kuba umfundi uya kufunda igama emva kwelinye. Luninzi ulwazi malunga nengqondo, oko kuthetha ukuba kufuneka ubelula ngokulula ukuze ungadinwa umfundi wakho. Kwimeko yesibini, umfundi wenza ukhetho lolwazi alubona lubalulekile kwaye yiyo le nto yenza ukuba ulawulo lobuchwephesha lube lukhulu.

Kwiimeko ezininzi, ukufunda ngokuyinxenye kuyasetyenziswa kwindawo yokusebenza kuba uninzi alunalo ixesha lokufunda onke amaxwebhu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba sidibanise isicwangciso esibalulekileyo sokuphendula kufundo lobungcali.

Izicwangciso zabafundi abaziingcali

Kukho iindlela zokufunda ezisetyenziswa rhoqo ngabafundi abaninzi abaziingcali. Ke, nabani na ovelisa ukubhala umsebenzi kufuneka abadibanise ukuze bafezekise iinjongo zabo. Ezi zizicwangciso ezikuvumela ukuba ufunde ngokukhawuleza. Oku ikakhulu bubuchule bokufumana kunye nobuchule bokukhangela.

Ukufunda ngokukhangela

Ukufundwa kwe-cue kukufunda kufutshane. Imalunga nokuqhubeka njengomphandi owazi kakuhle into ayifunayo. Yiyo loo nto umfundi eskena wonke umbhalo ngokukhangela nangokuma nkqo. Olu scan lufanelekile kwizicatshulwa ezinjengemihlathi, amaphephandaba, njl.

Ukufunda ngokukhangela

Ukufunda usebenzisa isicwangciso esiliqili sokwenza uhlaziyo kukhuthaza ukutshayela okuthe ngcembe. Injongo kukufumana ulwazi oluncedo. Ke, iliso liskena ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ukufumana amagama aphambili ukuqonda umfanekiso wesicatshulwa. Amaxesha ngamaxesha kukutshayelwa kwegzagzag. Ukubeka amagama aphambili kwisibindi kunokunceda kakhulu. Ewe, enkulu kunye nesibindi ziya kukhokela umfundi kumagama aphambili esiqendu.

Ukongeza, igama eliphambili linokuba sisivakalisi esiguqukayo, isihlanganisi esidibeneyo, iziphumlisi, umgca omtsha kunye neentlobo ezithile zokubonisa.

Okokugqibela, umfundi akapheleli nje kwindawo leyo kuba uzisekela kuyo ukuze afunde ngokupheleleyo amanqaku acinga ukuba abalulekile.