Isampulu yeleta yokurhoxa ngenxa yezizathu zomntu ogcina umntwana

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa ngenxa yezizathu zobuqu

 

Nkosikazi ethandekayo noMhlekazi [ifani yosapho]

Ndibuhlungu kakhulu ukuba ndikwazise ukuba ndizibona ndiselunyameni lokurhoxa kwisikhundla sam sokuba ngumgcini wabantwana kusapho lwakho. Kwaba nzima gqitha kum ukwenza esi sigqibo, kuba ndiye ndahlakulela umsa omkhulu ngabantwana benu endiye ndanelungelo lokubagcina, yaye ndinentlonelo enzulu ngani bazali babo.

Ngelishwa, uxanduva lobuqu olungalindelekanga luyandinyanzela ukuba ndiyeke ukusebenzisana kwethu. Ndifuna ukukuqinisekisa ukuba ndizisola kakhulu ngale meko, kwaye ngendingazange ndithathe esi sigqibo ukuba bekungeyomfuneko ngokupheleleyo.

Ndingathanda ukunibulela ngokufudumeleyo ngentembeko yenu nangemizuzu yokwabelana esiye saba nayo kunye. Ndibe nethuba lokubona abantwana bakho bekhula kwaye bekhula, kwaye oko kwaba ngumthombo wovuyo kunye nobutyebi kum.

Ngokuqinisekileyo ndiya kusihlonipha isaziso sokurhoxa [x iiveki/iinyanga] esivumelene ngazo kwikhontrakthi yethu. Usuku lwam lokugqibela lomsebenzi ke ngoko luya kuba [umhla wokuphela kwekhontrakthi]. Ndiyathembisa ukuqhubeka nokukhathalela abantwana bakho ngenkathalo nengqalelo efanayo njengesiqhelo, ukuze olu tshintsho luhambe kakuhle kangangoko.

Ndihlala ndisesandleni sakho ngalo naluphi na ulwazi olongezelelweyo okanye ukucebisa amahlakani asemgangathweni. Kwakhona, ndingathanda ukunibulela ngentembelo eniye nayibonakalisa kum nangamaxesha olonwabo esiye sabelana ngawo kunye.

Ozithobileyo,

 

[Unxibelelwano], ngoFebruwari 15, 2023

                                                    [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela "ukurhoxa-kwizizathu-zomntu-umncedi-mama.docx"

Ukurhoxa-kwizizathu-zomntu-assissante-maternelle.docx – Ikhutshelwe amaxesha angama-10246 – 15,87 KB

 

Isampulu yeleta yokurhoxa ekuqeqesheni kwakhona umkhuseli wabantwana

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa

 

Nkosikazi ethandekayo noMhlekazi [ifani yosapho],

Ndinibhalela namhlanje ndilusizi, kuba ndinyanzelekile ukuba ndinazise ukuba kuza kufuneka ndirhoxe kwisikhundla sam sokuba ngumgcini womntwana kusapho lwakho. Kwakungelula ukwenza esi sigqibo, njengoko ndiye ndahlakulela uthando olukhethekileyo ngabantwana benu yaye ndikunandipha ukusebenza nani kuyo yonke le minyaka.

Ndiyaqonda ukuba ezi ndaba zinokuba nzima ukuziva, kwaye ndicela uxolo ngokungazenzisiyo ngayo nayiphi na ingxaki enokuthi ibangele usapho lwakho. Nangona kunjalo, ndingathanda ukukuqinisekisa ngokukuchazela ukuba ndithabathe esi sigqibo emva kokucingisisa kakuhle kunye nokuphila kakuhle kwakho engqondweni.

Ngokwenene, ndigqibe ekubeni ndiqalise uhambo olutsha lobuchwephesha kwaye ndiza kulandela ikhosi yoqeqesho ukuze ndibe [igama lomsebenzi omtsha]. Eli lithuba bendingenako ukuliyeka, kodwa ndiyazi ukuba lizakuphazamisa ubomi bakho bemihla ngemihla kwaye ndicela uxolo ngalonto.

Ukuze kuncitshiswe inkxamleko kusapho lwakho, bendifuna ukukwazisa ngoku ngesigqibo sam, esiya kukuvumela ukuba ukhangele umnakekeli omtsha kwangethuba. Ndiyafumaneka ukukunceda kolu phendlo kunye nokuphendula yonke imibuzo yakho.

Ndingathanda ukubulela ngokufudumeleyo ngethemba enilibeke kum kuyo yonke le minyaka. Kube luvuyo kum ukusebenza nani nokubona abantwana benu bekhula yaye bephumelela.

Ngokuqinisekileyo ndiya kusihlonipha isaziso sokurhoxa [x iiveki/iinyanga] esivumelene ngazo kwikhontrakthi yethu. Usuku lwam lokugqibela lomsebenzi ke ngoko luya kuba [umhla wokuphela kwekhontrakthi]. Ndiyathembisa ukuqhubeka nokukhathalela abantwana bakho ngenkathalo nengqalelo efanayo njengesiqhelo, ukuze olu tshintsho luhambe kakuhle kangangoko.

Ndikunqwenelela okuhle kodwa ngekamva kwaye ndiqinisekile ukuba siya kugcina amaqhina aqinileyo, nokuba andisayi kuba ngumgcini wabantwana bakho.

Ozithobileyo,

[Unxibelelwano], ngoFebruwari 15, 2023

                                                            [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela “ileta-yokurhoxa-kwingcali-yokuguqula-umncedi-nursery.docx”

Ileta-yokurhoxa-ye-professional-retraining-child-minder.docx – Ikhutshelwe amaxesha angama-10529 – 16,18 KB

 

Isampulu yeleta yokurhoxa ngenxa yokuthatha umhlala-phantsi phambi kwexesha lomlondolozi wabantwana

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Isihloko: Ukurhoxa ngenxa yomhlalaphantsi phambi kwexesha

Othandekayo [igama lomqeshi],

Ngovakalelo olukhulu ndikwazisa ngesigqibo sam sokuthatha umhlala-phantsi phambi kwexesha emva kweminyaka emininzi kangaka endiyichithe ecaleni kwakho njengomlondolozi womntwana oqinisekisiweyo. Ndiyibulela kakhulu intembeko eniyibonakalisileyo kum ngokundiphathisa ukunakekela abantwana benu kwaye ndithanda ukunibulela ngala mava amangalisayo andizisele uvuyo nobutyebi.

Ndiqinisekile ukuba uya kuqonda ukuba olu khetho lokuthatha umhlalaphantsi aluzange lube lula kum, kuba ndihlala ndivuya kakhulu ekunyamekeleni abantwana bakho. Nangona kunjalo, lixesha lokuba ndithobe isantya kwaye ndonwabele umhlala-phantsi wam ngokuchitha ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo bam.

Ndingathanda ukunibulela kwakhona ngale minyaka ndiyichithe ecaleni kwenu nangenkxaso nentembeko yenu kulo lonke olu hambo luhle kangaka. Ndiza kwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa inguqu egudileyo kwaye yonke into ilungile phambi kokuphela kwesivumelwano sam.

Yazi ukuba ndiya kuhlala ndifumaneka kuwe xa ufuna iinkonzo zam kwixesha elizayo. Okwangoku, ndikunqwenelela okuhle kwikamva kunye nobomi bakho bonke bobugcisa kunye nobuqu bakho.

Ngombulelo onyanisekileyo,

 

[Uluntu], ngoJanuwari 27, 2023

                                                            [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

 

Khuphela "ukurhoxa-ngokuhamba-kwangethuba-ngomhlala-phantsi-umncedisi-kindergarten.docx"

Ukurhoxa-ngokuhamba-kwangethuba-at-la-retraite-maternity-assistant.docx – Khuphela 10568 amaxesha – 15,72 KB

 

Imigaqo emayilandelwe kwileta yokurhoxa eFransi

 

EFransi, kuyacetyiswa ukuba ufake ulwazi oluthile kwi ileta Ukurhoxa emsebenzini, okunjengomhla wokuhamba, isizathu sokurhoxa, isaziso sokuba umqeshwa uzimisele ukusihlonipha kunye nawo nawuphi na umvuzo wokuyeka. Noko ke, kumxholo womlondolozi womntwana oqhubana kakuhle nentsapho ayisebenzelayo, kunokwenzeka ukuba ahambise ileta yokurhoxa ngesandla okanye echasa utyikityo, ngaphandle kokuyimfuneko ngokuyimfuneko kwileta ebhalisiweyo evuma ukuba uyamkelwa. Nangona kunjalo, kusoloko kungcono ukubhala ileta yokurhoxa ecacileyo nemfutshane, ukuphepha naluphi na uhlobo lokujongana ngezikhondo zamehlo okanye ukugxeka umqeshi.

Ngokuqinisekileyo, zive ukhululekile ukuyiqhelanisa okanye ukuyilungisa ukuze ihambelane neemfuno zakho ezithile.