Imoto emdaka, isaqhekekile!

Lo matshini uyakusilela kwakhona. Ukunyanzelwa ukuba uyishiye iyolungiswa, uphinde uzifumane usengxakini yokuya emsebenzini. Ungothuki kodwa! I-imeyile ebhalwe kakuhle iya kwanela ukukholisa umphathi wakho ngokholo lwakho oluhle.

Itemplate efanelekileyo yokukopa kunye nokuncamathisela

Umxholo: Ukulibaziseka namhlanje kulandela ukophuka kwemoto

Molo [igama],

Ndiyaxolisa ukunazisa ukuba imoto yam yonakele kwakhona ngale ntsasa, indimise embindini wohambo lwam. Phezu kwayo nje imigudu yam yokufika kwangethuba, kwafuneka ndiyitsale ngumkhandi ngaphambi kokuba ndiqhubeke nohambo lwam.

Ndiyakuqinisekisa ukuba le meko iqhubekayo kodwa ingaphaya kwamandla am iyandikhathaza kakhulu. Kwakhona, ngoku ndiza kufunda malunga nokutshintsha iimoto ukuze kuthintelwe iziganeko ezinje ukuba ziphinde zenzeke.

Enkosi kwangethuba ngokuqonda kwakho.

Ozithobileyo,

[Ingama lakho]

[Utyikityo lwe-imeyile]

Ithoni engabhidekiyo

Ukusuka kwinto, siyasiqonda isizathu esichanekileyo sokulibaziseka: ukuchithwa kwesithuthi somntu. Imigca yokuqala iqinisekisa kwaye ichaza ngokucacileyo impazamo. Kodwa ngaphezu kwayo yonke into, sinyanzelisa ubume bayo obunganyanzelekanga ukuze singashiyi mathandabuzo.

Ingcaciso echanekileyo kodwa engeyosenzi

Sichaza nje iinyani-uqhekeko olutsha olufuna ukuba isithuthi sitsalwe. Iinkcukacha ezaneleyo zokuthethelela ukulibaziseka, kodwa ngaphandle kokucaciswa ngokungeyomfuneko. Umphathi wakho uya kuxabisa oku kunyaniseka kudibene nokufutshane.

Ukuzinikela okuqinisekisayo kwikamva

Kunokuba sibe nomkhethe, ngokuthobeka siyayiqonda ingxaki eqhubekayo yokuwohloka. Kwaye siceba kwisisombululo esiqinileyo ngokukhankanya utshintsho lwesithuthi kwixesha elizayo. Umphathi wakho unokwamkela kuphela olu lwazi lusebenzayo.

Ngale imeyile ebhalwe ngethoni ehloniphekileyo, uya kuba ubonisile ukunyaniseka okulindelekileyo kunye nobugcisa. Umphathi wakho uya kuqonda kwaye uya kuba nombulelo ngokuqwalasela amanyathelo okulungisa. Unxibelelwano oluyimpumelelo nangona kukho iziphazamiso eziphindaphindiweyo.