Olu shicilelo lugqitywe ukuhlaziywa nge-21/01/2024.

Umnini wale webhusayithi ngu:

comme-un-pro.fr
.
Fransi
Imeyile: 
Inombolo yefowni:.

Ummeli osemthethweni we-comme-un-pro.fr:

UTranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Ngokubanzi

Asizimisele okanye asinyanzelwanga ukuba sithathe inxaxheba kwiinkqubo zokusombulula iingxabano phambi kwebhodi yolamlo lwabathengi.

2. Olu lwazi lulandelayo lunyanzelekile ngokomthetho waseJamani.