Yamkela intambo eqhelekileyo yokubhala okunempembelelo

Isithako esiyimfihlo sokwenyani sokunyusa umgangatho wokubhala kwakho kobuchwephesha silele ekubambeni kakuhle intambo eqhelekileyo. Ingxelo eyakhiwe kakuhle, enengqiqo ecacileyo ekhokela umfundi ngobunono, iya kuba nempembelelo enkulu kunoluhlu lwezinto ezithe saa.

Ukufezekisa oku, qala ngokuchaza ngokucacileyo umyalezo wakho oyintloko kwintshayelelo. Beka imiba, iingxaki oza kujongana nazo. Ukususela ngoko, iqela ngalinye kuya kufuneka lenze igalelo, lisakha koku kungasentla ngendlela ehambelanayo.

Sebenzisa iinguqulelo ezisebenzayo ukuqinisekisa ukuqhubeka okugqibeleleyo phakathi kwamanqanaba ahlukeneyo okuqiqa kwakho. “Okokuqala nje…”, “Ngaphezu koko…”, “Ke ngoko…” amagama amaninzi anxibelelanayo ayimfuneko ukushiya kungabikho zithuba kwisakhiwo.

Ekupheleni komdlalo ngamnye okanye ulandelelwano, khumbula oko kusekiweyo kwaye ucacise inyathelo elilandelayo elizayo. Akukho khefu ngequbuliso, yonke into kufuneka ityhileke ngolwelo olunengqiqo olufanelekileyo, olubandakanya imixokelelwane ye-causality.

Ungasishiyi isigqibo esiqinileyo esiya kubuyela kumanqaku abalulekileyo ngelixa ugxininisa kulo mgaqo wesikhokelo ugcinwe kude kube sekupheleni. Umfundi wakho kufuneka ahambe eqonda ngokucacileyo umyalezo wakho kunye namandla engxoxo yakho.

Nika ubomi kuphuhliso lwakho

Ukunqanda ingxelo enesidima kakhulu kunye nemfundo, qiniseka ukuba ubandakanya ukuphefumla okumbalwa okwamkelekileyo kuyo yonke indlela yakho yokuqiqa. Oku kuya kuvelisa kwakhona isingqisho esithile kwaye kugcine ingqalelo yomfundi ngokutshintsha rhoqo imbonakalo-mhlaba.

Hlanganisa imizekelo ukubonisa imiba ethile ephambili. Ngokubandakanya iikhonsepthi zakho ngeemeko eziphathekayo, ziya kuba nentsingiselo ngakumbi kwaye zikhumbuleke. Kodwa kulumkele ukuzisasaza ubhitye kakhulu ukuze ungaphulukani nomkhondo!

Ngokunjalo, ungathandabuzi ukubandakanya amanani athile ukuxhasa ezinye zeenkcazo zakho ngeenyaniso eziqinisekisayo. Iingcaphuno ezimfutshane ezivela kwiingcali nazo zinokunika ingqiqo eyongezelelweyo.

Unokudlala kwakhona kwisingqisho sezivakalisi, phakathi kweendlela ezimfutshane zokubethelela iimbono ezibalulekileyo ekhaya, kunye nophuhliso olude ukuze wenze nzulu amanqaku athile abalulekileyo. Umoya oza kubuyisela amandla kuwo wonke.

Shwankathela kwaye ukhumbule izinto ezibalulekileyo

Ukuphelisa ngempumelelo amagqabantshintshi akho, buyela kwimigca ephambili yamandla evelayo. Shwankathela iindawo eziphambili ezigutyungelwe ngokuqaqambisa isakhelo esidumileyo osigcine ngokuhambelanayo.

Krwela umgca phantsi ukuba lo msonto ulawulwa kakuhle uya kwenza njani ukuba uphathe isifundo ngokupheleleyo, ukugubungela zonke ii-engile kunye neempembelelo ngendlela enengqiqo kunye nesakhiwo.

Khumbula amagalelo exabiso abalulekileyo aya kuthi umfundi abe nako ukuwafumana emva komboniso wakho. Gxininisa ukubaluleka kwenkunzi kwesi khono sokwakha uphuhliso olucacileyo kumgangatho wokubhala kobugcisa obunempembelelo.

Ngokulandela le migaqo yobulumko, abafundi bakho baya kuba nakho ukuchonga ngokulula kwaye bagcine undoqo wokubhala kwakho, ngaphandle kokulahleka kwiintetho ezidityanisiweyo. Ubuchule bakho bomsonto oqhelekileyo buya kuwenza umxholo okhethekileyo!