Omnye wabasebenzi bam, osebenzisa iziyobisi kwaye ebe imali kwivenkile yam, wagxothwa ngenxa yokuziphatha kakubi kwesi sizathu. Undityhola ngokuthetha oku kubaxumi kwaye ke ngoko ucinga ukuba ukugxothwa kwakhe kwenzeka kwiimeko ezixhalabisayo. Nangona enze impazamo, ngaba angabuyiselwa?

INkundla yeCassation yakhumbula ukuba kwanaxa kuthetheleleka ngesiphoso esinzulu somqeshwa, ukugxothwa kunokubangela oku, ngenxa yeemeko ezimanyumnyezi ezihamba nayo, umkhethe ekusekwe kuwo ukufuna imbuyekezo.

Ngaphambili, wawusele umisele umthetho wamatyala apho ukufaneleka kwebango lomonakalo ngenxa yeemeko ezixhalabisayo zokupheliswa kwesivumelwano sengqesho kwakuzimele geqe koku kulandelayo.

Kwimeko elikuyo ngoku, umqeshwa (umphathi wee-bar) wayethumele kwinkundla yezamashishini ibango lomonakalo owenzekileyo ngenxa yeemeko zokugxothwa kwakhe ngenxa yokuziphatha gwenxa, ngokutsho kwakhe, iyacaphukisa. Ungcikivile umqeshi wakhe ngokusasazeka esidlangalaleni ngezizathu zokugxothwa kwakhe ngokukhupha ukuba uthatha ...

Qhubeka ufunda inqaku kwindawo yokuqala →

FUNDA  CÉP-Ingcebiso ngophuhliso lobungcali