Impumelelo yezifundo zokhuseleko kwi-cybersecurity ibonise ukubaluleka kokuxhasa abasemagunyeni basekhaya ukuqinisa ukhuseleko lwabo kwi-intanethi. Indlela entsha, ejoliswe ikakhulu ukunceda abona masipala bancinci kunye noluntu loomasipala, iyandululwa ngoku.

Injongo yalo: ukuxhasa ukufunyanwa, ngamaqumrhu aphethe ukuguqulwa kwedijithali yoluntu, iimveliso ekwabelwana ngazo kunye neenkonzo kumalungu abo. Ezi mveliso kunye neenkonzo kufuneka zomeleze umgangatho wokhuseleko lwe-cybersecurity wezakhiwo zabaxhamli ngendlela elula kwaye ngokuhambelana neemfuno zabo zangoku zokhuseleko lwe-cybersecurity.

Ngubani ochaphazelekayo: inkqubo iyafikeleleka kwizakhiwo zokudibanisa ezijongene nokuxhasa ukuguqulwa kwedijithali kwabasemagunyeni basekhaya. Oku kubandakanya, umzekelo, abaqhubi boluntu beenkonzo zedijithali, amaziko olawulo lwesebe, imibutho edibeneyo ejongene nedijithali. Kuphela ngamaqumrhu oluntu, imibutho okanye amaqela anomdla woluntu anokuxhaswa ngemali.

Indlela yokufaka isicelo: umviwa ngamnye ungenisa iprojekthi kwi Iqonga iinkqubo ezilula, echaza iprojekthi yakhe, abaxhamli, iindleko kunye neshedyuli yeprojekthi. Inkxaso ibonelelwa ngenkxaso-mali ebalwa ngokwenani labemi abachaphazelekayo ngoluntu ngalunye, olufakwe kobona masipala bakhulu, kubandakanywa nenkxaso kuluntu.

Qhubeka ufunda inqaku kwindawo yokuqala →

FUNDA  Iminwe yedijithali ekhethekileyo: isebenza njani kwaye ungazikhusela njani?