Impembelelo emsebenzini: Indima yee-imeyile ezihloniphekileyo

Impembelelo entle emsebenzini ibalulekile ukuze uphumelele. Kuyanceda ukufumana inkxaso koogxa, ukukhuthaza unxibelelwano oluhle kunye nokukhuthaza indawo yokusebenza ehambelanayo. Nangona kunjalo, impembelelo ayiyomfuneko. Iyazakha. Enye yeendlela zokwenza oku kukusebenzisa ii-imeyile ezichubekileyo.

Intlonipho kunye nokusebenza kakuhle zizinto ezimbini ezibalulekileyo ihlabathi lobuchwephesha. Ii-imeyile ezichubekileyo, ezinamabinzana achubekileyo akhethwe kakuhle, aquka la maxabiso. Banceda ukuthumela imiyalezo yakho ngembeko nangempumelelo, bekhulisa impembelelo yakho.

Ubuchwephesha boBuchule boBuchule: ukuNxibelelana ngentlonipho nangempumelelo

Ubugcisa bembeko kwii-imeyile yibhalansi ethambileyo phakathi kwentlonipho kunye nokucaca. “Mhlekazi Othandekayo” okanye “Nkosazana Ethandekayo” ibonisa intlonipho kumntu owamkelwayo. Kodwa le ntlonipho kufuneka ibonakaliswe kumxholo womyalezo wakho. Cacisa kwaye ube mfutshane, uphephe ijagoni engeyomfuneko.

Ngokufanayo, ukuvalwa kwe-imeyile yakho kufuneka kubonakalise intlonipho efanayo. "Iingcebiso" kukuvalwa kobuchwephesha bendalo yonke, ngelixa elithi "Sibonene kungekudala" linokusetyenziswa phakathi kwabalingane abasondeleyo.

Okokugqibela, intlonipho kunye nokusebenza kakuhle konxibelelwano lwakho akupheli kwimbeko. Ikwamalunga nokuphendula kwangethuba, ukumamela iinkxalabo zabalingane bakho, kwaye unike izisombululo ezakhayo.

Ukuqukumbela, ukwandisa impembelelo yakho emsebenzini kufuna unxibelelwano olunentlonipho nolusebenzayo. Ii-imeyile ezithobekileyo ziyindlela entle yokwenza oku. Ke funda ubugcisa obuchuliweyo bembeko kwaye ujonge indlela impembelelo yakho emsebenzini ekhula ngayo.