Isimo sezimo eziphuthumayo zezempilo kanye nezindlela zokuphatha ukulwa nokubhebhetheka kwe-Covid-19 kuphakamisa imibuzo kubaqashi abangaba yizigidi ezi-3,4.

Kungenzeka yini ukuqhubeka nokuletha isisebenzi sabo ekhaya? Ama-Nannies, abanakekeli, abasizi bendlu, njll. banelungelo lokuhoxa noma ilungelo lokungasebenzi ngokwengxenye? Ngaphansi kweziphi izimo? Nazi izimpendulo zemibuzo yakho.

Ngabe umsebenzi wakho wasekhaya angafika azokusebenzela?

Yebo. Ukuvalelwa ngaphakathi akuvimbi isisebenzi sasekhaya ukuba size ekhaya lakho (ngaphandle kwamahora lapho wonke umgwaqo ungavinjelwa khona). Uma i-teleworking ingenakwenzeka, ukuhamba ngezizathu zobungcweti kugunyaziwe. Umsebenzi wakho kufanele abe ne- isitifiketi sokuhlonipha uhambo oluhlukile ngaso sonke isikhathi lapho eza endaweni yakho kanye no ubufakazi bokuhamba ngezebhizinisi okuzodinga ukuthi ugcwalise. Le dokhumenti yokugcina isebenza isikhathi sokuboshwa.

Lapho ukhona, qiniseka ukuthi uyayihlonipha imigoqo yokuthinta enconywe yiziphathimandla ukuze kulondolozwe impilo nokuphepha kwesisebenzi sakho: ungaqinisi