Ngemuva kwesihloko sethu sendlela yokuhambisa nge-imeyili ukuxolisa kumsebenzi wakheNazi ezinye iziphakamiso zokuxolisa kumphathi.

Ukuxolisa kumphathi

Ungadinga ukuxolisa kumphathi wakho nganoma yisiphi isizathu: ukungaziphathi kahle, ukubambezeleka komsebenzi noma umsebenzi owenziwe kabi, ukubambezeleka okuphindiwe, njll.

Njengokuxolisa kozakwethu, i-imeyili kufanele ingafaki ukuxolisa okusemthethweni kuphela, kepha futhi nomuzwa wokuthi uyazi ukuthi unephutha. Akufanele usole umphathi wakho futhi ube munyu!

Ngaphezu kwalokho, le-imeyli kufanele ifake isiqiniseko sokuthi ngeke uphinde ubuyekeze ukuziphatha okwabangela ukuba uxolise, okwenziwe ngobuqotho ngangokunokwenzeka.

Isifanekiso se-imeyili sokuxolisa kumphathi

Nasi isifanekiso se-imeyili sokuxolisa kumphathi wakho ngesimo esifanele, ngokwesibonelo uma kwenzeka umsebenzi ubuya sekwedlule isikhathi:

Mnumzane / Nkosikazi,

Ngifisa ngale myalezo omfushane ukuxolisa ngokulibaziseka kombiko wami, engikufake kulokhu ekuseni edeskini yakho. Ngabanjwa yisimo sezulu futhi izinto eziza kuqala ekuphileni kwami ​​azihlelekile kahle. Ngiyazisola ngobuqotho ukungabi nobuchwepheshe kule phrojekthi futhi ngiyazazi ubunzima ukuthi lokhu bekubangele.

Ngifuna ukugcizelela ukuthi ngihlale ngikhuthele emsebenzini wami. Igebe elinjalo lobuchwepheshe ngeke liphinde lenzeke.

Ngokweqile,

[Isiginesha]