Inkinga yezempilo ibambe iqhaza elivezayo ngokusheshisa izinqubo zokuguqulwa komsebenzi kanye nezinto zokusebenza zokukhiqiza, okwakukhona kwabanye, ezazivele zisebenza iminyaka eminingi. Imikhakha yemisebenzi ehlangabezana nezidingo ezibalulekile, evame ukungafuduswa, isethwe ukuthi iguquke kakhulu. Kulesi simo, udaba lwamakhono wokuzivumelanisa nezimo seluthole izindawo ezengeziwe ezinhlakeni zokubekwa eqhulwini. 

Imisebenzi ethile, ekwehleni, ibona izidingo zabo zabasebenzi zehla kakhulu, kanti ezinye, ekuthuthukisweni noma okusazokwakhiwa, ziya ngokuya zifuna abasebenzi abaqeqeshiwe, ngakho-ke baqeqeshiwe. Kodwa-ke, kusukela esilinganisweni esithathiwe esikalini somthelela wenkinga endabeni yezomnotho esikhathini esifushane nesikhathi eside, iziphathimandla zomphakathi, amagatsha ochwepheshe nezinkampani, baphawule igebe kumathuluzi okuqeqesha akhona ukuxhasa le nhlangano yangemuva. Kunezinhlelo eziningi ezikhona namuhla, ikakhulukazi zakamuva ezifana nokuqeqeshwa kabusha noma ukukhuthazwa ngezinhlelo zokufunda umsebenzi (i-Pro-A). Kepha zimbalwa lezo ezivumela ukuhamba kobuchwepheshe obuphakathi kwemikhakha.