Les izintela zentela ziyingxenye ebalulekile yokuhlela isabelomali sakho nokuqonda izimali zakho. Ziyisisekelo sentela futhi zingathinta isimo sakho sezezimali sesikhathi eside. Ngeshwa, kulula ukwenza amaphutha lapho ulungiselela ukubuyiselwa kwentela, okungaholela ezinkingeni neziphathimandla zentela kanye nezindleko ezengeziwe. Kulesi sihloko, sizobheka amaphutha athile avamile lapho ulungiselela ukubuyisela intela ukuze ukwazi ukuwagwema.

Iphutha lokweqiwa

Elinye lamaphutha ajwayeleke kakhulu uma ulungiselela ukubuyiswa kwentela alibandakanyi yonke imali engenayo. Lokhu kungase kuhlanganise imithombo yemali engenayo engafakwanga ohlwini, inzalo engadalulwanga noma izipho ezitholiwe. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi yonke imali oyiholayo ibikwa ngendlela efanele, njengoba lokhu kungase kuphumele ezindlekweni ezengeziwe nenzalo kuwe.

Amaphutha ezibalo

Amaphutha okubala angelinye iphutha elivamile lapho ulungiselela amafomu entela. Kubalulekile ukuhlola zonke izibalo zakho ukuze uqiniseke ukuthi zilungile ngaphambi kokuhambisa imbuyiselo yakho. Amaphutha ezibalo angaba nzima ukuwabona, kodwa angaholela ezindlekweni ezengeziwe nenzalo uma kungalungiswanga.

Amaphutha olwazi

Amaphutha olwazi angelinye iphutha elivamile lapho ulungiselela ukubuyiswa kwentela. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi lonke ulwazi olunikezayo lunembile futhi lusesikhathini samanje. Amaphutha olwazi angase abangele ukubambezeleka kwembuyiselo kanye nezindleko ezengeziwe.

Isiphetho

Sengiphetha, kubalulekile ukuqonda amaphutha avamile lapho ulungiselela amafomu entela ukuze uwagweme. Amaphutha okweqiwa, ukubala kanye nolwazi amaphutha avame kakhulu futhi angase abangele izindleko ezengeziwe nenzalo. Ngokuthatha izinyathelo zokuphepha ezidingekayo ukuze uqinisekise ukuthi amafomu akho entela aphelele futhi anembile, ungagwema lawa maphutha futhi uthole ukudonswa kwentela okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka.