Uma sikhuluma izintela zentela, abantu abaningi bacabanga ukuthi umsebenzi omkhulu futhi oyinkimbinkimbi. Nokho, ukuqonda kahle umbiko wentela kungaba usizo kakhulu futhi kungakongela ngisho nemali. Kulesi sihloko, sizokukhombisa ukuthi ungathola kanjani ukuqonda kahle kokubikwa kwentela ukuze ukwazi ukuphatha kahle izimali zakho futhi wehlise izintela zakho.

Siyini isimemezelo sentela?

Imbuyiselo yentela idokhumenti enemininingwane egcwaliswa umkhokhintela bese ihanjiswa kuziphathimandla zentela. Iqukethe ulwazi oluhlukahlukene lwemali engenayo, izindleko kanye nezinkokhelo ezenziwa umkhokhintela ngesikhathi se- unyaka wezimali. Izimbuyiselo zentela zingase futhi zihlanganise ulwazi mayelana nezintela ezikweletwa uhulumeni kanye namakhredithi entela umkhokhintela angase awathole.

Ungawaqonda kanjani kahle amafomu entela?

Ukuqonda ukubika kwentela kubalulekile ngoba kungakusiza ukuthi uphathe izimali zakho futhi wehlise nezintela zakho. Okokuqala, udinga ukuqonda imithetho yentela esebenza esimweni sakho. Uyobe usudinga ukwenza isiqiniseko sokuthi unalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uqedele imbuyiselo yakho futhi uqinisekise ukuthi inembile. Okokugcina, udinga ukuqonda ukuthi izinhlobo ezahlukene zezikweletu zentela kanye nezimali ezibanjwayo zingakusiza kanjani ukwehlisa izintela zakho.

Ungawagcwalisa kanjani kahle amafomu akho entela?

Ukugcwalisa ifomu lakho lentela ngendlela efanele kubalulekile ukuze ugweme amaphutha nezijeziso. Kufanele uqinisekise ukuthi unalo lonke ulwazi oludingekayo ukuze uqedele isimemezelo sakho ngendlela efanele. Kufanele futhi wazi izinsuku zokugcina zokuletha imbuyiselo yakho kanye nezinhlawulo ezingase zisebenze uma ungayihambisi ngesikhathi. Ungaqinisekisa futhi ukuthi unamafomu adingekayo kanye nemiyalelo ukuze ugcwalise kahle imbuyiselo yakho.

Isiphetho

Ukufaka izintela kungaba umsebenzi onzima futhi oyinkimbinkimbi, kodwa ukuqonda inqubo kungakusiza ukuphatha izimali zakho futhi wehlise izintela zakho. Ngokuqonda imithetho yentela esebenza esimweni sakho, wenze isiqiniseko sokuthi unalo lonke ulwazi oludingayo ukuze ugcwalise imbuyiselo yakho, futhi wazi izinsuku eziwumnqamulajuqu kanye nezinhlawulo ezingaba khona, uzobe ukulungele kangcono ukuqedela ukubuyiswa kwakho kwentela.