Ukuhamba ngokuzithandela okuphephile noma i-MVS uhlelo olubekiwe lokuvumela isisebenzi ukuthi sishiye umsebenzi waso okwesikhashana sisebenzise umsebenzi kwenye inkampani. Kodwa-ke, ugcina ithuba lokubuyela esikhundleni sakhe enkampanini yakhe yasekuqaleni, isikhathi esichaziwe. Imibandela ephathelene nokuhamba ngokuzithandela okuvikelekile, ehlukile kwikhefu lokuhamba, icacisiwe ku-Article L1222 yeLabour Code. Lezi zinyathelo yenzelwe abasebenzi abasebenzele inkampani iminyaka emi-2 elandelanayo noma cha. Kuyasebenza ezinkampanini eziqasha okungenani abasebenzi abangama-300. Uma umsebenzi engabuyi ngemuva kwesikhathi esivunyelwene ngaso, lokhu kuzothathwa njengokwephula isivumelwano. Izinqubo zokwesula emsebenzini aziguquki. Ngaphezu kwalokho, ngeke kube khona isaziso sokuhlonipha.

Ungasifaka kanjani isicelo sokuhamba ngokuzithandela okuphephile

Ngokuvamile, ayikho imikhuba eyehlukile okufanele ilandelwe. Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthi umsebenzi afake incwadi ebhalisiwe ebonisa ukwamukelwa. Umqashi akabophekile ukuphendula isicelo somsebenzi esikhathini esibekiwe. Kodwa-ke, uma umsebenzi ethola ukwenqatshwa kabili ngokulandelana, kuyilungelo lakhe ukucela ukuqeqeshwa ngaphansi kwenguquko ye-CPF yomsebenzi. Kunoma ikuphi, umqashi akaphoqelekile ukuthi acacise isizathu sokwenqaba kwakhe.

Uma inkampani ivuma, kuzokwenziwa inkontileka. Lokhu kuzoqukatha inhloso, ubude besikhathi nezinsuku zesikhathi sokuhamba sokuzithandela esiphephile. Kuzobandakanya namaphuzu azobhekwa ukuze umsebenzi abuyele esikhundleni sakhe.

Ngokusobala, umqashi anganqaba ukuvumela umqashwa ukuthi abuyele emsebenzini wakhe ekupheleni kwesikhathi sokuhamba. Ngempela, angakwazi ukuxosha isisebenzi, inqobo nje uma engathethelela imbangela yangempela yokuxoshwa. Ngakho-ke, isisebenzi sizohlomula kumshuwalense wokungasebenzi.

Izindlela zokwakha isicelo sokuhamba ngokuzithandela okuphephile

Nazi ezinye izinhlamvu zesicelo se-MVS ongazivumelanisa nesimo sakho. Ungakhohlwa ukucacisa izizathu ezikushukumisela ukuthi ucele lesi sicelo. Kubalulekile futhi ukuthuthukisa isifiso sakho sezinselelo, ngaphandle kokukhombisa ukungabi nentshisekelo ngesikhundla sakho samanje. Umqondo wukuqinisekisa umqashi wakho ukuthi akunikeze le mvume.

Isibonelo 1

Isibongo Umsebenzi wesibongo
ikheli
ikhodi ye-ZIP

Inkampani… (Igama Lenkampani)
ikheli
ikhodi ye-ZIP

                                                                                                                                                                                                                      (Idolobha), ngomhlaka ... (Usuku),

Isihloko: Isicelo Sokuhamba Ngokuzithandela Okuvikelekile

Mnu / Madam Umphathi Wezabasebenzi,

Ngithembekile enkampanini yakho kusukela (usuku), ngalokhu ngifaka isicelo sami sokuhamba ngokuzithandela okuphephile isikhathi esithile (isikhathi), ngokuya ngomthetho wezokuphepha emsebenzini (usuku olusebenzayo) kanye nendatshana L1222- 12 weKhodi Yezabasebenzi.

Ngihlale nginothando (lwensimu), sekuyisikhathi sokuthi ngithole amanye ama-horizons ukuze ngithuthukise amakhono ami. Lokhu okuhlangenwe nakho okusha kungaba yithuba kimi lokuthi ngifeze kancane kancane izifiso zami nezobuchwepheshe.

Phakathi neminyaka yami yokusebenza enhlanganweni yakho, ngihlale ngikhombisa ubuchwepheshe obuhle kanye nomqondo oyisibonelo wokuba nomthwalo wemfanelo. Bengilokhu ngizinikele ekuqedeni kahle yonke imisebenzi onginike yona kuze kube manje. Ngisebenzise wonke amakhono ami ekuthuthukiseni inhlangano ngokufanele.

Ngingajabula kakhulu uma ungavuma isicelo sami. Ngihlala nginawo wonke amandla okuxoxa ngezindlela ezahlukahlukene ezihlobene nokubuya kwami ​​okungenzeka.

Ngisalinde impendulo evumayo evela kuwe, ngicela ukuthi wamukele, Mnumzane / Madam, inkulumo yokubingelela kwami ​​okuqotho.

 

Signature

Isibonelo se-2

Isibongo Umsebenzi wesibongo
ikheli
ikhodi ye-ZIP

Inkampani… (Igama Lenkampani)
ikheli
ikhodi ye-ZIP

(Idolobha), ngomhlaka ... (Usuku),

Isihloko: Vikela ukuhamba ngokuzithandela

Mnu / Madam Umqondisi Wezabasebenzi,

Ngalokhu, ngithanda ukucela isivumelwano sakho isikhathi sokuhamba ngokuzithandela okuphephile (isikhathi esifunekayo), ngokwe-Article L1222-12 yeLabour Code.

Kusukela (usuku lokungena enkampanini), ngihlala ngibeka amakhono ami ekusebenzeni kwenhlangano yakho. Imiphumela emihle engikunikeze yona kule minyaka embalwa eyedlule ifakazela ukubandakanyeka kwami ​​okungantengantengi nobucayi bami obungehluleki.

Ukuze ngikwazi ukufeza izinhloso zami nezobungcweti, kubalulekile kimi ukuvula amanye amathuba emkhakheni we (inkambu elindelekile). Le adventure entsha engilindeleyo ingangivumela ukuthi ngilethe izinto ezintsha enhlanganweni yakho ngesikhathi engingabuya ngaso.

Ngiyakucela ukuthi uvumelane nesicelo sami. Ukuxoxa ngemigomo yenkontileka yami, ngihlala nginawo wonke amandla akho.

Ngethemba lokuphendula okuhle okuvela kuwe, thola uNkosikazi, Mnumzane, ukubingelela kwemikhonzo yami ehlonishwa kakhulu.

 

Signature

 

Lezi zinhlobo zinganqatshwa ngokuya ngephrofayela yakho. Zinganwetshwa futhi ngokuya ngezifiso zakho nephrojekthi yakho. Hlala wazi ukuthi lokhu akukhona ukululaza isikhundla osiphethe njengamanje, kepha kunalokho ukugqamisa izifiso zakho zokugcwaliseka nenselelo. Hlela kahle imibono yakho ukuze ugweme ukulayisha ngokweqile uhlamvu lwakho.

Izinyathelo zokuthola ukuhamba kwakho okuphephile kokuzithandela

Njengoba kushiwo ngenhla, ayikho indlela ethile yalolu hlobo lwesicelo. Umsebenzi udinga nje ukubhala incwadi ngokuvuma ukuthi uyitholile. Ngempela, ukuthumela isicelo ngokubhala kuyisiqinisekiso sokulandeleka. Ngemuva kwalokho, okusele ukulinda impendulo evela kumqashi. Isikhathi sokuhamba ngokuzithandela okuphephile iphuzu okuxoxiswene ngalo ngokuphelele ngazo zombili izinhlangothi.

Okubaluleke kakhulu ukuyinakekela kahle lencwadi nokufaka izimpikiswano ezinzima ukuze umqashi akholelwe ngokuphelele.

Manje kungenzeka ushiye inkampani osebenzela kuyo okwamanje, unesiqinisekiso sokuthi uzokwazi ukubuya uma izinto zingahambi ngendlela obekuhleliwe ngayo! Ngenxa yesicelo sokuhamba ngokuzithandela okuphephile, uyazuza enkululekweni nasekuvikelekeni okwengeziwe. Kuyindlela ejabulisayo yokwesula emsebenzini.

Isidingo sokuhamba kokuvikeleka ngokuzithandela naso sinciphisa ubungozi bokungasebenzi. Kuyindlela yokuba nenketho yesibili ngaphansi kwendololwane. Lolu hlobo lwedivayisi lungasiza inkampani, ngoba ivumela ukukhulula isikhundla ngaphandle kokulahlekelwa yinto enhle yenhlangano.

 

Dawuniloda "Yakha incwadi yesicelo yesibonelo soku-1 Secure Voluntary Mobility XNUMX"

fomula-incwadi-isicelo-se-voluntary-secure-mobility-example-1.docx – Kulandwe izikhathi ezingu-10456 – 19,98 KB

Dawuniloda "Yakha incwadi yesicelo yesibonelo soku-2 Secure Voluntary Mobility XNUMX"

fomula-incwadi-isicelo-se-voluntary-secure-mobility-example-2.docx – Kulandwe izikhathi ezingu-10406 – 19,84 KB