Kusukela ngoJanuwari 1, 2019, ngaphakathi kohlaka lomthetho weNkululeko yokukhetha ikusasa lomuntu siqu lobuchwepheshe, i-CPF ifakwa kuma-euro futhi ayisasebenzi ngamahora.

Yini i-akhawunti yokuqeqeshwa komuntu siqu?

I-Personal Training Account (CPF) ivumela noma yimuphi umuntu osebenzayo, ngokushesha nje lapho engena emakethe yezabasebenzi kuze kube usuku abasebenzisa ngalo wonke amalungelo abo okuthatha umhlalaphansi, ukuze bathole amalungelo okuthatha umhlalaphansi. ukuqeqeshwa okungagqugquzelwa kuyo yonke impilo yakhe yobungcweti. Isifiso se-Personal Training Account (CPF) ngaleyo ndlela ukufaka isandla, ngokwenziwa ngumuntu uqobo, ekugcineni ukuqashwa nokuvikeleka emsebenzini wobuchwepheshe.

Ngaphandle komgomo oshiwo ngenhla, i-Personal Training Account (CPF) ingaqhubeka nokuxhaswa yize umnikazi wayo ewaqinisekisile wonke amalungelo akhe empesheni, ngaphansi yemisebenzi yokuzithandela neyokuzithandela ayenzayo.

ISIKHUMBUZO
I-akhawunti yokuqeqeshwa komuntu siqu (i-CPF) ingene esikhundleni selungelo lomuntu ngamunye lokuqeqeshwa (i-DIF) ngoJanuwari 1, 2015, ngokuqala kabusha kwamalungelo atholakele kulokhu okulandelayo. Insalela yamahora e-DIF angasetshenziswanga ingadluliselwa ku-Akhawunti