Imoto engaka, isaphukile!

Lo mshini uyahluleka futhi. Uphoqeleke ukuthi uyishiye iyokhandwa, uphinde uzithole usenkingeni yokuya emsebenzini. Ungathuki kodwa! I-imeyili ebhalwe kahle izokwanela ukukholisa umphathi wakho ngokholo lwakho oluhle.

Isifanekiso esifanele sokukopisha nokunamathisela

Isihloko: Ukubambezeleka namuhla kulandela ukuphuka kwemoto

Sawubona [Igama lokuqala],

Ngiyazisola ukunazisa ukuthi imoto yami iphinde yaphuka namuhla ekuseni, yangimisa phakathi nohambo lwami. Naphezu kwemizamo yami yokufika ngesikhathi, kwadingeka ngidonswe umakhenikha ngaphambi kokuba ngiqhubeke nohambo lwami.

Ngiyakuqinisekisa ukuthi lesi simo esiqhubekayo kodwa esingaphezu kwamandla ami siyangikhungathekisa kakhulu. Sengizophinde ngithole ngokushintsha izimoto ukuze kugwemeke ukuthi izigameko ezifuze lezi zingaphinde zenzeke.

Siyabonga kusengaphambili ngokuqonda kwakho.

Ngokweqile,

[Igama lakho]

[Isiginesha ye-imeyili]

Iphimbo elingadideki

Kusuka entweni, siqonda isizathu esiqondile sokubambezeleka: ukuwohloka kwemoto yomuntu siqu. Imigqa yokuqala iqinisekisa futhi inemininingwane kafushane ngephutha. Kodwa ngaphezu kwakho konke, siyaphikelela ekuziphatheni kwayo ukuze singashiyi ukungabaza.

Incazelo enembile kodwa engeyona eyezwi

Simane sisho amaqiniso - uhlaka olusha oludinga ukuthi imoto idonswe. Imininingwane eyanele yokuthethelela ukubambezeleka, kodwa ngaphandle kokuchasisa ngokungadingekile. Umphathi wakho uzokwazisa lokhu kwethembeka okuhambisana nokufingqa.

Ukuzibophezela okuqinisekisayo ngekusasa

Kunokuba sicheme, ngokuthobeka siyayibona inkinga eqhubekayo yokuwohloka. Futhi sihlela isixazululo esiqinile ngokubalula ushintsho lwemoto esikhathini esizayo. Umphathi wakho angamukela kuphela lokhu kuqwashisa okuqhubekayo.

Ngale imeyili ebhalwe ngethoni enenhlonipho, uzobe ubonise ubuqotho obulindelekile nobungcweti. Umphathi wakho uzoqonda futhi uzojabula ukucabangela izinyathelo zokulungisa. Ukuxhumana okuyimpumelelo naphezu kwalokhu kuphazamiseka okuphindaphindiwe.