Udinga a imodeli yezinhlamvu ukufuna inkokhelo yeholide lakho ngaphambi kokukulahlekela? Nazi izibonelo ezimbili ezijwayelekile ozozithola ziwusizo ekuceleni inkokhelo. Ukuhamba kuyingxenye yamalungelo akho. Umthetho ubala izinhlobo ezahlukene zokuphumula ezingathathwa kuye ngezimo. Lezi zikhathi zokungasebenzi kwesinye isikhathi zifakwe ikhalenda elinembile. Kungase kungenzeki kuwe nakumqashi wakho nganoma yisiphi isizathu. Ukuthatha lonke iholide lakho ngezinsuku ezihlinzekwe esakhiweni sakho. Indlela yokucela ukukhokhelwa kweholide lakhe elikhokhelwayo lingathathwanga?

Amalungelo abasebenzi

Ngokwe-athikili L. 3141-3 seKhodi Yezabasebenzil, noma yimuphi umsebenzi, kungakhathalekile ukuthi umdala kangakanani, unenkontileka noma unjani. Inikezwe izinsuku ezingama-2,5 zeholide elikhokhelwe ngenyanga yomsebenzi. Ukubalwa kususelwa kumqondo wesikhathi okuthiwa sangempela, esikhombisa izinkathi lapho umsebenzi atholakala ngazo kumqashi wakhe ukuze asebenze.

Amaqabunga noma ukungabikho okuthile nakho kuyabhekwa. Isibonelo, ikhefu labazali noma lokutholwa, ukumiswa okuhlobene nesifo esisemsebenzini noma ingozi yomsebenzi, ukuqeqeshelwa umsebenzi. Imibandela yenkontileka ingahlinzeka ngamaholide angeziwe akhokhelwayo.

Ungalithatha kanjani iholide elikhokhelwayo?

Ikhefu elikhokhelwayo litholwa ngokusemthethweni ngesikhathi sokubheka, kusuka ngoJuni 1 wonyaka owedlule kuya kuMeyi 31 walonyaka okhona, ngaphandle kwalapho kuvunyelwane ngenye indlela, kuyekiswa noma kwavunyelwana. Ngokwe-Article L. 3141-12 weLabour Code, ikhefu lingathathwa uma kuqashwa. Kufanele zifakwe ngokuya ngemithetho yokunquma esebenza enkampanini yakho.

FUNDA  isampula yencwadi yokusula emsebenzini womdidiyeli

Kwenzakalani ngekhefu elikhokhelwayo elingathathwanga?

Empeleni, uma umsebenzi engathathanga lonke ilivu elikhokhelwe ayenelungelo lalo ngesikhathi sokubheka, lokho kuzolahleka. Ngokuvamile akakwazi ukuwadlulisela esikhathini esiyinkomba esilandelayo. Kodwa-ke, umthetho uyakuvumela uma kwenzeka ukuthi isivumelwano noma ukusetshenziswa enkampanini kuyasebenza. Okufanayo kuyasebenza uma ukuhlehliswa kulandela ikhefu labazali noma lokutholwa. Futhi uma kwenzeka umsebenzi engekho emsebenzini kulandela ukugula okubangelwa umsebenzi noma ingozi yomsebenzi.

Mayelana nekhefu lokugula, noma ngabe ngongoti noma igama. Zizothinta ukuhlehliswa kweholide lakho. Uma imicimbi yenzeke ngaphambi kwamaholide, ngeke ilahleke. Umsebenzi uzokwazi ukuhlomula ngokuhlehliswa kwabo, ngemuva kosuku lokuqala ukusebenza. Ngakolunye uhlangothi, uma ukugula noma ingozi kwenzeka ngesikhathi seholide esikhokhelwayo, umsebenzi ngeke athole ukunwetshwa, ngaphandle kwalapho kunesivumelwano noma isivumelwano esihlanganyelwe esikunikezayo.

Uma ukuhlehliswa kweholide elikhokhelwayo kungenakwenzeka, kuzolahleka ngokwemvelo. Ngaphandle kokuthi lokhu okungenzeki kuvela emaphutheni omqashi. Kanjalo, owokugcina kufanele anxephezele isisebenzi.

Isicelo sokukhokhwa kwekhefu elikhokhelwe asithathiwe

Kwezinye izimo, isisebenzi besingakwazi ukujabulela lonke iholide laso elikhokhelwayo. Lokhu kunjalo uma umqashi esenqabile isibonelelo ngenxa yomsebenzi omningi ngokweqile noma uma abantu abaningana befisa ukuhamba ngezinsuku ezifanayo. Umsebenzi-ke uzokwazi ukucela umqashi wakhe ukuthi amkhokhele ngokukhokha isinxephezelo seholide elikhokhelwe.

Lokhu kwenzeka futhi ekwephuleni inkontileka, kungaba ukushiya emsebenzini, ukuxoshwa, ukunqanyulwa kwenkontileka noma ukuthatha umhlalaphansi. Umsebenzi uthola ikhefu elikhokhelwayo elingathathwanga ngosuku lokwesulwa, isibonelelo sesinxephezelo esisungulwe ngokuya nge-Article L3141-28 yeLabour Code.

FUNDA  Iphrojekthi Yokuguqula Ochwepheshe: Imeyili Ejwayelekile

Uma ufanelekele ukuthola esinye salezi zimali, kepha awutholanga lutho. Kuyasiza ukukhumbuza umqashi wakho ngamalungelo akho. Lesi sicelo asikho ngaphansi kwanoma iyiphi indlela ethile ethile. Kepha ngaphambi kokungenela ngomlomo noma ngeposi. Bheka izivumelwano ezisebenzayo enkampanini yakho.

Isibonelo sencwadi ecela ukukhokhelwa kwekhefu elingakhokhelwa elingasetshenzisiwe

UJulien Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Ucingo: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mnumzane / Nkosikazi,
umsebenzi
ikheli
ikhodi ye-ZIP

E- [City], ku- [Date]

 

Isihloko: Isicelo sesinxephezelo selivu ekhokhelwe asithathwanga

Mnumzane,

Umsebenzi enkampanini yethu njengo [umsebenzi] kusukela [ngosuku], ngikuthumele, njengoba kuvunyelwene, isicelo selivu esikhokhelwayo nge-imeyili isikhathi kusuka [ngosuku] kuze kube [usuku].

Ekuqaleni, wenqabe ukuhamba kwami ​​ngekhefu ngenxa yomsebenzi owawunzima kakhulu ngaleso sikhathi. Ngakho-ke iholide lami lihlehlisiwe ngesikhathi sakho. Umsebenzi ongaphakathi kwenkampani awuzange uyeke ukukhula ngemuva kwalokho. Isikhathi sesethenjwa siyaphela ngaphandle kokuthi ngibe nethuba lokuhamba.

Ngemuva kokubheka i-payslip yami yokugcina, ngabona ukuthi lezi zinsuku zeholide elikhokhelwayo ezingathathwanga bezingeyona ingxenye yezilinganiso zami. Kodwa-ke, ngiyakukhumbuza ukuthi umthetho wecala unikeza isisebenzi ilungelo lokuzuza esibonelweni sokunxeshezelwa futhi lokhu lapho isimo kufanele umqashi.

Ngakho-ke, ngingajabula uma ungangenelela ukuze ngikhokhelwe inani lesinxephezelo elihambelana nezinsuku [zekhefu] zekhefu engingakwazanga ukuzithatha. Noma okungenani ungilethele ukucaciseleka ngesimo uma kwenzeka ngiphutha.

Ngokuthembela kuwe, ngicela wamukele, Mnumzane, imikhonzo yami eqotho.

 

                                                                                                                                  Isiginesha.

 

FUNDA  Vimbela amaphutha esipelingi emsebenzini

Isibonelo sesicelo sokukhokhwa kwekhefu elikhokhelwayo elingathathwanga ngemuva kokuqedwa kwesivumelwano

UJulien Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Ucingo: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mnumzane / Nkosikazi,
umsebenzi
ikheli
ikhodi ye-ZIP

E- [City], ku- [Date]

 

Isihloko: Isicelo sokukhokha isinxephezelo seholide elikhokhelwe

Nkosikazi,

Ngalokhu ngilandelela ukwenziwa kabusha kwemali yami esele kunoma iyiphi i-akhawunti ngenxa yokuqedwa kwesivumelwano sokuqashwa esasibopha ngenxa yokwesula / ukuxoshwa kwami ​​/, njll.

Ngakho-ke, ungithumelele iphetshana lami lokugcina. Kepha ngemuva kokuyithinta, ngabona ukuthi ayikhulumi ngesinxephezelo seholide elikhokhelwayo.

Kodwa-ke, umthetho wecala ucacisa ku-athikili L 223-14 weLabour Code ukuthi “lapho isivumelwano sokuqashwa sinqanyulwa ngaphambi kokuba umsebenzi akwazi ukuzuza kulo lonke ilivu ayenelungelo lokuthola, uthola ingxenyana yelivu lapho engazange azuze khona, isinxephezelo sokunxephezela… ”, okusho ukuthi kimi okulingana nezinsuku eziyizinsuku [zokuhamba] enkampanini.

Ngakho-ke ngithanda ukukubonga ngokungikhokhela ngomusa izibalo okufanele ungikhokhele zona ngokushesha okukhulu. Ngingathanda nokuthi othile angithumele i-payslip entsha elungisiwe.

Okwamanje, ngicela wamukele, Nkosikazi, ukuvezwa kwemizwa yami evelele.

 

                                                                                                                            Isiginesha.

 

Landa “Isibonelo sencwadi yokucela inkokhelo yekhefu elikhokhelwayo elingathathwanga”

isibonelo-sencwadi-yokucela-inkokhelo-yamaqabunga-akhokhelwa-angathathwa.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-10832 – 13,12 KB

Landa "Isibonelo-sesicelo-sokukhokha-sokukhokha-kwekhefu-hhayi-kuthathwe-ngemuva kokwephula-isivumelwano-isivumelwano.docx"

Isibonelo-sokukhokha-isicelo-sokukhokhelwa-ikhefu-elingathathwanga-ngemuva kokwephula isivumelwano se-contract.docx - Kulandwe izikhathi eziyi-15472 - 19,69 Kb