Ukwazi ukubhala kahle emsebenzini kuyisidingo esinomthelela omuhle esithombeni sakho, kodwa futhi nenkampani osebenza kuyo. Ngempela, abafundi bathola umbono we-interlocutor yabo ngemiyalezo abayithola kuye. Ngakho-ke kubalulekile ukwenza umbono omuhle ngokukhiqiza ukubhala okuyikhwalithi. Ungabhala kanjani kahle emsebenzini? Yilokhu ozokuthola kulesi sihloko.

Bhala ngendlela efanele

Umthetho wenombolo 1 wokubhala kahle emsebenzini ukuthatha isitayela esilungile nesicacile. Ukwenza lokhu, le mibandela elandelayo kufanele ihambisane nayo njengento ebaluleke kakhulu:

I-syntax : kubhekise ekuhlelweni kwamagama kanye nokwakhiwa kwemisho.

Ukusetshenziswa kwesilulumagama esifanele : umbuzo wokusebenzisa amagama ajwayelekile futhi kulula ukuwaqonda. Lapho isilulumagama siwukuhlukanisa kalula, umfundi uzoqonda ngokushesha.

Isipelingi se-lexical kanye nesipelingi segrama: aqondise ekubhalweni kwamagama nasezivumelwaneni zobulili, imvelo, inombolo, njll.

Izimpawu zokuloba : kungakhathaliseki izinga lokubhala kwakho, kuyoba nzima kumfundi ukuqonda iphuzu lakho uma izimpawu zokubhala zingahlonishwa.

Gxila ekuqondeni

Ukubhala kahle emsebenzini, ukufingqa kuyinto okungafanele inganakwa. Sikhuluma ngombhalo omfishane lapho uveza umbono ngendlela elula nefushane (ngamagama ambalwa). Kufanele ususe imisho emide engangezi kakhulu ngokuyifinyeza ngokususa imigomo engadingekile.

Ukuze ubhale ngokucophelela, kuhle ukugwema amafomula angama-banal kanye nama-boilerplate. Futhi, khumbula ukuthi umgomo oyinhloko wokubhala kwakho ukufaka isandla esenzweni noma olwazini lomamukeli.

Ngalo mqondo, qaphela ukuthi umusho kufanele ube namagama aphakathi kwayi-15 nama-22.

Gxila ekululameni

Ubulula bubalulekile uma ufuna ukuphumelela ekubhaleni kahle emsebenzini. Nalapha futhi, kuyadingeka ukuthi kuqalwe ngesimiso sokuthi umqondo ulingana nomusho. Ngempela, umfundi angalahleka ngokushesha uma kunezigatshana eziningi phakathi komusho owodwa.

Ngakho umqondo oyinhloko ochazwe ngemisho elula wenza kube nokwenzeka ukubhala isigaba esifundeka kalula nesiqondakala kalula.

Ngakho khumbula ukubhala imisho emifushane futhi ugweme imisho emide. Kubalulekile futhi ukubeka isenzo esihlanganisiwe ezingeni lomusho ngamunye. Eqinisweni, khumbula ukuthi isenzo esinikeza incazelo yomusho. Lesi yisizathu esenza abafundi abaningi bafune ukulithola ngokwemvelo ngesikhathi sokufunda.

Yenza isiqiniseko sokuthi amagama akho anengqondo

Okokugcina, ukuze ubhale kahle emsebenzini, kufanele uqinisekise ukuvumelana kwemibhalo yakho, okusho ukuthi ingqondo yabo. Ngempela, ukungaguquguquki okuthuthukisa ukuqonda. Kuyoba umbuzo ngesikhathi kubhalwa imibhalo yakho ukuze uqiniseke ukuthi ayiqukethe noma yikuphi ukuphikisana.

Uma kungenjalo, umfundi wakho angase adidwe yizici ezingahlangani. Yiqiniso, umbhalo ongakhiwe ngokuphelele futhi ongaqondakali ngokuphelele uzocasula kakhulu abaxhumanisi bakho.