Asikhethi osebenza nabo futhi kungenzeka ukuthi ku ithimba lomsebenzi kufanele sibhekane nobudlelwane obunzima.
Ukuthukuthela, ukuthukuthela okubi nokuphuza amahemuhemu, ngokucacile kukhona phambi komngane olimazayo.

Nasi amathiphu ethu okufunda ukuphatha osebenza naye oye wakhetha ukwamukela isimo sengqondo esibi.

Khuluma nomuntu othintekayo:

Lokhu kuyinto yokuqala okufanele uyenze uma ubona isimo sengqondo esibi engxenyeni yomunye wabalingani bakho.
Ukukhuluma ngokuvamile kuvumela ukuqeda izingxabano uma ukhetha amagama akho.
Ngalokho, hlala uhlelekile, uzinikele ukuqonda izizathu zalokhu kuziphatha nokuthi ngaphandle kwanoma yikuphi ukuzonda.
Kungcono ukuya ngobumnene ngokubeka etafuleni inkinga ngawe futhi yini ebilokhu engase kabi.
Uma isimo siqhubeka, sekuyisikhathi sokuthatha ngokushesha izinyathelo zokuvikela.

Funda ukuzivikela:

Abanye ozakwabo abanobuthi bangathonya umsebenzi wakho, ukugqugquzela kwakho futhi ngezinye izikhathi ngisho nempumelelo yakho.
Yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi ungazivikela kanjani kulolu hlobo lomsebenzi futhi uqala ngokubeka ibanga phakathi kwakho nomuntu osebenza naye kunzima.

Ungalokothi ulondoloze amarekhodi ebhaliwe izingxoxo zakho ukuthi musa zithinta umsebenzi, akufanele kube ukuthi lesi simo uphendulela kuwe.
Nokho, uma ungumnikazi mail noma eminye imibhalo lapho osebenza naye isebenzisa lahlanjalazwa noma wathutha, uwagcine, bayoba yokusetshenziswa okukhulu.

Ungalindi ukwenza okuthile:

Uma usheshe uthathe isinyathelo, cishe isimo sizokufinyelela wena futhi senze umsebenzi wesimo esinobuthi.
Uma abaphathi bakho bethola ukuthi kukuthinta kakhulu, amazwana wakho angase alahlekelwe ukwethembeka.
Umqondo uwukufuna ukusekelwa komlamuleli futhi ungafuni ukuxazulula lesi simo kuphela.

Yazisa ubukhosi bakho:

Uma isimo singasakwazi ukuphatha, kungcono ukwazisa abaphathi bakho.
Kodwa ngaphambi kokuba uxoxe nozakwabo, zama ukuthola ukuthi ubuhlobo babo nomlingani obunzima bubonakala kanjani.

Uma usulwenzile ukuvakasha kwakho okuncane, xwayisa umphathi wakho oqondile ngokuqala ngokukhomba imiphumela engemihle emsebenzini: ukubambezeleka kwamafayela, ukuxhumana okubi okuthinta ukuqhubeka kwamaphrojekthi, njll.

Uma kunesidingo, hlanganisa nabanye ozakwenu: umphathi wakho uzobe eqiniseka ngokwengeziwe ngokuphuthuma kokubhekana naleli "fayela" ukuze ungalimazi ukuziphatha kwamasosha uma abaningi benu bekhononda ngokuziphatha okubi.