Incwadi yokusula eyisampula yomuntu othatha imali ethuthela kwesinye isikhundla

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula

 

Sawubona [igama lomphathi],

Kungenhlanganisela yokubonga kanye nenjabulo ukuthi nginazise ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami sokuba ngukheshi. Ngibe nenhlanhla emangalisayo ukusebenzela inkampani enamandla nenentshisekelo efana neyakho, futhi angikwazi ukubonga ngokwanele ngolwazi namakhono engiwazuzile njengelungu lethimba lakho.

Nokho, nginethuba elihambisana ngokuphelele nezifiso zami zomsebenzi. Nakuba ngiphatheke kabi ngokushiya iqembu elikhetheke kangaka, ngijabulile ukuphishekela izinselele ezintsha njenge [isikhundla esisha].

Ngiyaqiniseka ukuthi amakhono nolwazi engiluthole nani luzongisiza kakhulu endimeni yami entsha. Ngiyabonga futhi ngokungethemba enikubeke kimi kulo lonke uhambo lwami [igama lenkampani].

Ngihlala nginakho nganoma yiluphi usizo oludingekayo ngesikhathi sami sesaziso. Usuku lwami lokugcina lokusebenza [usuku lokuhamba].

Ngiphinde ngibonge ngakho konke engikufundile enkampanini yenu. Ngifisa ithimba lonke liqhubeke nokufinyelela ezingeni eliphezulu.

Ukuzithoba,

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Dawuniloda "incwadi-yokwesula-kukheshi-oguqukela-esikhundleni-esitsha.docx"

incwadi-yokwesula-kuka-cashier-osusa-esikhundleni-esitsha.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-9107 – 14,11 KB

 

Incwadi yokusula eyisampula ngezizathu zempilo zomuntu ophatha imali

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula ngenxa yezizathu zempilo

 

Madam, Monsieur,

Ngithanda ukukwazisa ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami sokuba ukheshi esitolo sakho esikhulu. Lesi sinqumo bekunzima ukusithatha, njengoba ngikujabulele ukusebenza nethimba lenu, kodwa muva nje ngibhekane nezinkinga zempilo ezingivimbela ukuthi ngiqhubeke nemisebenzi yami yobungcweti.

Ngiyaqiniseka ukuthi impilo yami kufanele ibe yinto eza kuqala kimi ngalesi sikhathi futhi kufanele ngizinakekele ukuze ngilulame ngokushesha. Kungalesi sizathu nginqume ukuyiqeda inkontileka yami yokuqashwa.

Ngiyazi ukuthi ukwesula kwami ​​kuzoba nomthelela ekuhlelweni kweqembu, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuqeqesha umuntu ozobamba edeskini lemali.

Konke lokhu kufanele kwenziwe ngosuku lwami lokugcina olusebenzayo [ngosuku lokuphela kwesikhathi sesaziso].

Ngiyabonga ngethuba eninginike lona lokuthi ngisebenze enkampanini yenu. Ngethemba ukuthi uzosiqonda isinqumo sami futhi nginesiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuthola umuntu onekhono ozovala isikhala sami.

Ngicela wamukele, Nkosikazi, Mnumzane, amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Landa “isibonelo-sokwesula-incwadi-yezempilo-isizathu-cashier.docx”

isibonelo-sokuyeka-incwadi-yezizathu-zezempilo-caissiere.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-8998 – 15,92 KB

 

Incwadi yokwesula eyisampula yendlu ethatha imali

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula

 

Sawubona [igama lomphathi],

Ngibhalela ukuze ngikwazise ngokwesula kwami ​​esikhundleni sokuba wumali ebhange [igama lenkampani]. Usuku lwami lokugcina lomsebenzi kuzoba [usuku engizohamba ngalo].

Njengomuntu ophatha imali, ngangisebenza endaweni lapho isivinini nokunemba kwakubaluleke kakhulu. Ngibe nethuba lokuhlangana namaklayenti anhlobonhlobo futhi ngithuthukise amakhono okuxhumana nawokusiza amakhasimende. Ngiwujabulele umsebenzi wami kulo mkhakha futhi ngibonga amakhono nokuhlangenwe nakho engikutholile.

Kodwa-ke ngizojoyina umlingani wami othole isikhundla kwesinye isifunda, okusiphoqa ukuthi sithuthe. Ngithanda ukunibonga ngobuqotho ngethuba eninginike lona lokusebenza [igama lenkampani].

Ngiyazi ukuthi ukwesula kwami ​​kuzoba nomthelela ekuhlelekeni kweqembu futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuqeqesha umuntu ozothatha izintambo.

Ngiyabonga futhi ngaleli thuba nangokuqonda kwakho.

Ozithobayo [Igama lakho]

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Landa “incwadi-ye-resignation-cashier-for-removal.docx”

letter-of-resignation-caissiere-pour-movement.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-9073 ​​– 15,80 KB

 

Izinto ezibalulekile okufanele zifakwe encwadini yokusula eFrance

Uma kufika isikhathi sokusula emsebenzini wakho, kubalulekile ukubhala incwadi yokusula ngokusemthethweni ukwazisa umqashi wakho ngokuhamba kwakho. eFrance kunezici ezibalulekile okufanele zifakwe kule ncwadi ukuze kuhlonishwe imithetho esebenzayo futhi kugcinwe ubudlelwano obuhle bomsebenzi.

Okokuqala, incwadi yakho kufanele iqukathe, ukugwema noma yikuphi ukungaqondakali, usuku lokubhala kanye nalolo lokuhamba kwakho. Kufanele futhi uyisho ngokucacile inhloso yakho yokusula. Ungacacisa isikhundla sakho samanje futhi ubonge umqashi wakho ngamathuba nolwazi oluzuzile phakathi nomsebenzi wakho.

Bese wengeza incazelo emfushane kodwa ecacile yesinqumo sakho sokushiya inkampani. Lokhu kungaba ngezizathu zomuntu siqu noma zobuchwepheshe, kodwa kubalulekile ukuba nesizotha kanye nochwepheshe encwadini yakho.

Okokugcina, incwadi yakho yokusula kufanele isayinwe futhi ibhalwe usuku. Ungakwazi futhi ukufaka imininingwane yakho yokuxhumana ukuze kube lula ukuxhumana nomqashi wakho ngemva kokuhamba kwakho.

Kafushane, incwadi yokwesula eFrance ngokuvamile ihlanganisa usuku lokubhala nokushiya, isitatimende esicacile senhloso yokusula, incazelo emfushane kodwa ecacile yalesi sinqumo, isikhundla esiphethwe, kanye nokubonga okuhloniphekile nochwepheshe kanye nesignesha kuphela futhi imniningwano Yokuxhumana.

Ngokulandela lezi zici ezibalulekile, ungaqinisekisa ukuhamba kahle futhi ugcine ubuhlobo obuhle nomqashi wakho.