Isibonelo sencwadi yokwesula yesisebenzi senkampani yokuhlanza

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Incwadi yokwesula

 

Sawubona [igama lomphathi wenkampani],

Ngikhuluma nawe le imeyili ukukwazisa ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami njengochwepheshe bangaphandle enkampanini yakho yokuhlanza.

Bengifuna ukuzwakalisa ukubonga kwami ​​ngethuba engilinikwe ukuba ngisebenze enkampanini yenu kanye namakhono engikwazile ukuwathola ngenxa yalesi sipiliyoni somsebenzi.

Ngeshwa, izimo zokusebenza zamanje azisangivumeli ukuthi ngithuthuke ngokugcwele emsebenzini wami. Ngempela, naphezu kweminyaka yami yokusebenza kanzima, iholo lami alikashintshi futhi namahora okusebenza aya ngokuya eba nzima.

Ngakho, ngenza isinqumo esinzima kodwa esidingekayo sokubheka amathuba amasha ochwepheshe.

Ngizimisele ukuhlinzeka [ngicacise isikhathi sami sesaziso ngokuhambisana nesaziso senkontileka yakho yokuqashwa].

Ngokweqile,

 

              [Umphakathi], Januwari 27, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Landa “incwadi-yokwesula-komsebenzi-wenkampani-yokuhlanza.docx”

incwadi-yokwesula-yesisebenzi-se-nettoyage-company.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-9818 – 13,60 KB

 

Incwadi eyisampula yokwesula ngezizathu zomndeni zikachwepheshe osebenza ngaphandle enkampanini yokuhlanza

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Incwadi yokwesula

 

Mnumzane/Nkosikazi [igama lomphathi],

Ngiyakwazisa ukuthi ngenze isinqumo sokusula esikhundleni sami sokuba uchwepheshe wangaphandle ngaphakathi kwenkampani yakho yokuhlanza. Naphezu kokunamathela kwami ​​kule nkampani kanye nesikhundla sami, ngiphoqelekile ukuyeka umsebenzi wami ngenxa yezizathu zomndeni.

Ngithanda ukudlulisa ukubonga kwami ​​kuwe ngamathuba eninginike wona, kanye nokungeseka kwakho kulo lonke uhambo lwami lomsebenzi. Ngithole amakhono aqinile futhi ngathola ithuba lokusebenza nabantu abakhulu, engibahlonipha kakhulu.

Ngizimisele ukuhlangabezana nenkathi yesaziso esishiwo kwinkontileka yami futhi ngizimisele ukusiza ngangokunokwenzeka ukuze ngenze izinguquko. Ngakho-ke usuku lwami lokugcina lomsebenzi kuzoba [usuku engizohamba ngalo].

Ngiyabonga ngokuqonda kwakho nangesikhathi osinikele ekufundeni le ncwadi.

Ngicela wamukele, Mnumzane/Nkosikazi [igama lomphathi], amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

 

Landa “incwadi-yokwesula-isisebenzi-sokuhlanza-isizathu-somndeni-somndeni.docx”

incwadi-yokwesula-yesisebenzi-senkampani-ehlanza-ngesizathu-somndeni.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-10063 – 13,84 KB

 

Ukwesula ngenxa yezizathu zempilo - Isibonelo sencwadi evela kumhlanzi

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula ngenxa yezizathu zempilo

 

Madam, Monsieur,

Ngikuthumelela le ncwadi ukuze ngikwazise ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami njengochwepheshe bangaphandle enkampanini yakho. Lesi sinqumo bekungelula ukusithatha, kodwa impilo yami ngeshwa iyangiphoqa ukuthi ngiqede ukusebenzisana kwami ​​nawe.

Sekuyisikhathi eside nginezinkinga zempilo ezithinta ikhono lami lokufeza imisebenzi yami yansuku zonke. Naphezu kwayo yonke imizamo yami, ngikuthola kuya ngokuya kuba nzima ukusebenza ngaphansi kwezimo ezidingekayo ukuze ngiqinisekise izinga eligculisayo lenkonzo.

Ngithanda ukubonga ithimba lonke ngesikhathi engisichithe nenkampani yenu. Ngakujabulela ukusebenza nabantu abanjalo abakhuthazekile nabaqeqeshiwe.

Ngisemandleni akho ukuthi ngivumelane ngosuku lokuhamba oluzofanela wonke umuntu.

Ngicela wamukele, Mnumzane/Nkosikazi [igama lomphathi wenkampani], amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

 

Landa “incwadi-yokwesula-komsebenzi-wenkampani-ehlanza-isizathu-sezempilo.docx”

incwadi-yokwesula-yomsebenzi-wenkampani-de-nettoyage-reason-de-sante.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-10017 – 13,88 KB

 

EFrance, kubalulekile ukuhlonipha eminye imithetho lapho ubhala incwadi yokwesula. Kutuswa ukuba uyilethe ngesandla kumqashi wakho, noma uyithumele ngencwadi ebhalisiwe evuma ukuthi uyitholile, echaza usuku osuka ngalo.

Okokugcina, kuyatuseka ukuthi ulande amadokhumenti adingekayo kumqashi wakho, njengesitifiketi se-Pôle Emploi, ibhalansi yanoma iyiphi i-akhawunti, noma isitifiketi somsebenzi. Lezi zakhi zibalulekile ukuze kuqinisekiswe ukushintshela emsebenzini omusha.