Kulesi sihloko, sikubonisa ukuthi ungaphendula kanjani ngendlela efanele, nge-imeyili, kumuntu osebenza nabo ocela ulwazi ngolwazi lomongo. Uzothola futhi ithemplate ye-imeyli ukulandela zonke izimpendulo zakho.

Phendula isicelo sokuthola ulwazi

Uma othile osebenza naye ebuza, noma nge-imeyili noma ngomlomo, ngombuzo ohlobene nomsebenzi wakho, kuvamile ukuzama ukumsiza futhi umnike impendulo enengqondo futhi ephumelelayo. Ngokuvamile, uzophoqeleka ukuba ubuyele kuye nge-imeyili, noma ngenxa yokuthi kufanele uthathe isikhathi ukuhlola ulwazi ngesikhundla sakho sobukhosi, noma ngoba impendulo idinga olunye ucwaningo kuwe. Noma kunjalo, kufanele uphendule nge-imeyili ehlelekile, ehloniphekile futhi ngaphezu kwakho konke okuzomletha okuthile ngokuphathelene nesicelo sakhe.

Amanye amathiphu okuphendula kumuntu osebenza naye ocela ukuthi uthole ulwazi

Ngeke ube nempendulo. Esikhundleni sokumtshela noma yini, mtshele umuntu owazi kangcono ukumtshela. Into ebaluleke kakhulu ukuyenza ukuphendula lowo ongawaziyo, ukhomba. Kufanele njalo unikezwe ithuba lokubuyisela emuva, ngoba umgomo ukusiza.

Uma unempendulo, bese uthatha isikhathi ukuyihlola, ukuyiqedela, ukuze i-imeyili yakho ikwanele futhi akudingeki ukuba afune ulwazi olwengeziwe kwenye indawo.

Isiphetho se-imeyli yakho kufanele sibonise ukuthi uhlala unakho uma enemibuzo ethile, ngokushesha emva kwe-imeyili yakho noma ngisho nangemva kwalokho.

Ithempulethi ye-imeyli ukuphendula isicelo sokuthola ulwazi kumuntu osebenza naye

Nayi ithempulethi ye-imeyili yokuphendula osebenza naye ebuza imininingwane:

Isihloko: Isicelo solwazi.

[Igama lomlingani],

Ngibuyela kuwe ngokulandela isicelo sakho mayelana [nento yesicelo].

Uzothola unamathele ifolda equkethe izinkinga eziyinhloko zalesi sihloko okuthi, ngicabanga, singakusiza kakhulu. Ngiphinde ngibeke [igama lomuntu osebenza naye] ikhophi yale imeyili, ngoba izokusiza kangcono, usebenze okuningi kule phrojekthi.

Ngihlala nginakho uma unemibuzo,

Ngokuzithoba

[Isiginesha] "