Isilinganiso sesibambiso kanye nesabelo somsebenzi esinqunyiwe: umthetho ovamile womthetho

Kumsebenzi oyingxenye, ukhokhela abasebenzi isinxephezelo sehora esilingana no-70% womholo wabo ophelele. Umholo omkhulu wesibalo sembuyiselo unqunyelwe ku-4,5 SMIC.

Kusukela ngoFebhuwari 1, 2021, isilinganiso sehora lesibonelelo bekuzokhuphukela ku-60% womholo ophelele wenkomba. Leli donsi lihlehliselwe uMashi 1. Ngakho-ke, izinga lehora lesibonelelo lihlala lilungisiwe ku-70% kuze kube nguFebhuwari 28 ngokubandakanya.

Isimiso esihlinzeka ngokuthi isinxephezelo sensalela esikhokhwayo angeke seqe isamba semali yomholo ovamile wehora wesisebenzi futhi esicacisa ukuthi ingqikithi yesinxephezelo neholo kuqondwa ukuthi ingemuva kokubanjwa kweminikelo eyisibopho neminikelo ebanjiwe umqashi kufanele kusebenze kusukela ngomhlaka-1 February. Kepha ukungena kwayo kuphinde kuhlehliselwe umhlaka-1 Mashi 2021.

Kuze kube nguJanuwari 31, 2021, isilinganiso sehora lesabelo semisebenzi esinqunyiwe besisethwe kuma-60% womholo ophelele wehora wesisebenzi esithintekayo ngaphakathi komkhawulo weholo elincane lamahora ayi-4,5. Bekuzokhuphukela ku-36% womholo ophelele wangaphambilini womsebenzi kusukela ngoFebhuwari 1, 2021.

Kepha ngenxa yesimo ...