Isifanekiso sencwadi yokuqeqesha yokushiya emsebenzini ngenxa yokuqeqeshwa komhlengikazi emtholampilo

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula

 

Nkosikazi Othandekayo, Mnumzane Othandekayo,

Ngalokhu ngikwazisa ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami sokuba umhlengikazi emtholampilo wakho. Lesi sinqumo kwakungelula ukusithatha, kodwa kuyadingeka ukungivumela ukuba ngiphishekele umsebenzi wami kanye nezifiso zami zobungcweti.

Ukuhamba kwami ​​kuhlelelwe [usuku engizohamba ngalo], ngokuvumelana nesaziso sami [senombolo yamasonto noma izinyanga], njengoba kushiwo kwinkontileka yami yokuqashwa.

Ngifuna ukukuqinisekisa ukuthi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuqinisekisa uguquko olushelelayo futhi ngenze lula ukushintshwa kwami. Ngiyavuma ukwenza yonke imisebenzi edingekayo phakathi nalesi sikhathi futhi ngisekele ozongena esikhundleni sami ukuthi azivumelanise ngokushesha nesikhundla sakhe esisha.

Ngithanda futhi ukubonga ngokungethemba enikubeke kimi nangolwazi engiluthole emtholampilo wenu. Ngihlonipheke ngokuba yingxenye yeqembu lakho futhi ngiyabonga ngamathuba eninginike wona.

Ngicela wamukele, Nkosikazi, Mnumzane, amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

    [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Dawuniloda "Ukusula-ngokuhamba-ekuqeqesheni-imodeli-yencwadi-yomhlengikazi-emtholampilo.docx"

Incwadi-yokushiyela-ukusuka-ekuqeqeshweni-isifanekiso-somhlengikazi-emtholampilo.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-6930 – 15,97 KB

 

Isifanekiso sencwadi yokusula ukuze uthole ithuba lomsebenzi okhokha kakhulu

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula

 

Madam/Mnumzane [igama lomphathi womtholampilo],

Ngalokhu ngikwazisa ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami njengomhlengikazi wasemtholampilo endaweni yakho. Usuku lwami lokugcina lomsebenzi kuzoba [usuku lokuhamba].

Lesi sinqumo bekungelula ukusithatha, kodwa ngithole ithuba lomsebenzi elihambisana kangcono nezifiso zami zobungcweti futhi elinginikeza neholo elingcono.

Ngithanda ukubonga ngokungethemba enikubeke kimina ngokungivumela ukuthi ngisebenze emtholampilo wenu. Ngifunde okuningi ngesikhathi sokuhlangenwe nakho kwami ​​futhi ngithemba ukuthi ngikwazile ukufaka isandla esibalulekile eqenjini lakho.

Ngiyawazi umthelela ukuhamba kwami ​​okuzoba nawo ekusebenzeni komtholampilo futhi ngiyazibophezela ukuhlonipha isaziso sami ngokuhambisana nemibandela yenkontileka esebenzayo. Ngizokwenza konke okusemandleni ami ukudambisa inguquko futhi ngiqinisekise ukunikezela okubushelelezi ngangokunokwenzeka.

Ngicela wamukele, Nkosikazi/Mnumzane [igama lomphathi womtholampilo], amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

    [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

 

Landa i-“Resignation-letter-template-for-higher-paying-career-opportunity.docx”

Isampula-yesula-incwadi-ye-better-paid-career-opportunity.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-7582 – 15,91 KB

 

Incwadi eyisampula yokwesula ngenxa yezizathu zezempilo noma zomndeni - Umhlengikazi osemtholampilo

 

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

[Ikheli]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

 

[Igama lomqashi]

[Ikheli lokulethwa]

[Ikhodi ye-zip] [Idolobha]

Incwadi ebhalisiwe enomazisi wokutholwa

Isihloko: Ukwesula

 

Madam, Monsieur,

Ngalokhu ngikwazisa ngesinqumo sami sokusula esikhundleni sami njengomhlengikazi emtholampilo wakho, ukusebenza [usuku engisuka ngalo]. Lesi sinqumo esinzima sigqugquzelwa yizizathu zezempilo/zomndeni ezidinga ukuthi ngizinike isikhathi sokugxila empilweni yami/emndenini wami.

Ngifuna ukukuqinisekisa ukuthi ngizoqhubeka nokwenza yonke imisebenzi yami futhi ngihloniphe isaziso sami [samasonto/izinyanga ezingu-x] ukuze ngenze izinguquko zokungena esikhundleni sami futhi ngingabangeli noma yikuphi ukuphazamiseka eqenjini lakho.

Ngithanda futhi ukubonga ithimba lonke lasemtholampilo ngokungeseka nokusebenzisana kwabo ngesikhathi ngihlezi nani.

Ngicela wamukele, Nkosikazi, Mnumzane, amazwi okubingelela kwami ​​okuhle kakhulu.

 

              [Umphakathi], Januwari 29, 2023

                                                    [Sayina lapha]

[Igama Lokuqala] [Igama Lomthumeli]

Dawuniloda “Isizathu-sencwadi-sokwesula-kwisizathu-sezokwelapha-noma-somndeni-Infirmiere-en-clinique.docx”

Incwadi yemodeli-yokuyeka-yezizathu-zezokwelapha-noma-zomndeni-Nurse-in-clinic.docx – Ilandwe izikhathi ezingu-7552 – 15,81 KB

 

 

 

Ukubaluleka kokubhala incwadi yokwesula efanele

Ukusula emsebenzini kungaba yisinqumo esinzima ukwenza, kodwa uma senziwe, kubalulekile ukuxhumana ngokomsebenzi futhi enenhlonipho. Lokhu kuhlanganisa ukubhala incwadi yokwesula efanele.

Isizathu sokuqala sokuthi kungani ukubhala incwadi enhle yokwesula kubalulekile inhlonipho ekhombisayo kumqashi wakho. Ngaphezu kwalokho, incwadi yokwesula lungisa kungasiza ekugcineni ubudlelwano obuhle bokusebenza. Esinye isizathu sokuthi kungani ukubhala incwadi efanele yokwesula kubalulekile ukuthi kungasiza ukuvikela izithakazelo zakho zesikhathi esizayo.

Indlela yokubhala incwadi yokusula efanele?

Okokuqala, kubalulekile ukuthi uqale incwadi yakho yokusula ngesitatimende esicacile sokuthi uyesula esikhundleni sakho. Okulandelayo, unganikeza izizathu zokuthi kungani uyeka, kodwa lokhu akudingekile. Kubalulekile futhi ukubonga umqashi wakho nozakwenu ngamathuba onawo enkampanini. Okokugcina, ungakhohlwa ukunikeza imininingwane yakho yokuxhumana ukuze umqashi wakho akwazi ukuxhumana nawe uma kunesidingo.