Izindleko zobuchwepheshe 2021: yazi indlela yokubala

Izindleko zobungcweti izindleko ezingezekile, ezenziwe ngumsebenzi, ezixhunyaniswe nomsebenzi nomsebenzi.

Unenkululeko yokukhetha ukuthi uzonxephezela kanjani abasebenzi ngezindleko zabo zobungcweti, ngokuya ngokuhambisana nezibopho zomthetho nezenkontileka.

Isinxephezelo sezindleko zobungcweti ngokuvamile senziwa:

noma ngokubuyisela izindleko zangempela. Ngakho-ke umsebenzi ubuyiselwa zonke izindleko ezitholakele. Kufanele-ke anikeze ubufakazi bezindleko zakhe ukuthola imbuyiselo; noma ngesimo semali ekhokhwayo. Amanani abekwe yi-URSSAF. Izimo ezingaphansi kwezindleko ezitholakele kufanele zivunyelwe. Isibonelo, umqashwa akakwazi ukubuyela lapho ahlala khona ngenxa yohambo lwebhizinisi;
kungaba ngokukhokha ngqo inani lezindleko ezenziwe ngumsebenzi, isibonelo, ngokunikeza inkampani ikhadi lesikweletu noma ngokunikeza isisebenzi imoto ukuthi ihambe. Izindleko zobungcweti 2021: isinxephezelo ngohlobo lwama-flat-rate allowances

Ukunxephezelwa kwezindleko zobungcweti ngendlela yezibonelelo zamanani aphansi kuthinta izindleko ze:

ukudla; izindlu; izindleko ezihlobene ne ...