Zuza ngomusa 2021: ukudla

Ukubamba iqhaza ezindlekweni zokudla ngumqashi kuyinzuzo ethile efakwa enxephezelweni yemali yomsebenzi. Le nzuzo ifakiwe ngokuphelele kwisisekelo somnikelo womphakathi.

Ukuthola inani laso, kufanele kwenziwe isamba semali yezindleko zesidlo.

Zuza ngomusa 2021: izindlu

Ukuhlinzekelwa kwezisebenzi ngezindlu kuyinzuzo ethile uma lokhu kuhlinzekelwa kumahhala noma uma imali ekhokhelwayo ihlala iphansi.

Le nzuzo yezindlu ngomusa ihlolwe ngezinga eliphansi ngokusho kwesilinganiso esifaka izinzuzo ezengeziwe: amanzi, igesi, ugesi, ukushisa, igalaji.

Ukulinganisa kuncike kukho kokubili imali yonke etholwa umsebenzi kanye nenani lamagumbi kuleyo ndawo.

Izilinganiso ezintsha ezingama-2021 zezinzuzo zokudla nezindlu ngohlobo oluthile zisanda kuvuselelwa.

Izinzuzo ngomusa: abaqondisi benkampani

Ukuhlolwa kwezinga eliphansi kungasetshenziselwa:

idlanzana nabaphathi abalinganayo be-SARL kanye ne-SELARL; osihlalo bebhodi labaqondisi, izimenenja jikelele kanye namaphini ezimenenja jikelele ze-SA kanye ne-SELAFA (inkampani ye-liberal exercise ngendlela engaziwa) kanye nezimenenja jikelele nabaqondisi...