Kubhalwe ngesandla noma cha, ukubhala kubalulekile emhlabeni wezobuchwepheshe. Impela, kuyinto eyingxenye yemishini yakho yansuku zonke futhi edlala indima ebalulekile ekushintshaneni kwakho. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukubhala ngempumelelo ukuze unikeze isithombe sakho esihle, kodwa futhi nenkampani oyimele. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthi ube necebo lokubhala elisebenzayo.

Inqubo yezinyathelo ezintathu

Isu elihle lokubhala inqubo yezinyathelo ezintathu. Ngempela, kusobala ukuthi awukwazi ukuhlanganisa ukuseshwa kwemibono, ukubhalwa kwemisho esezingeni eliphakeme kanye nenhlonipho yezimpawu zokubhala. Yonke le yimisebenzi eholela ekulayisheni ngokweqile kwengqondo.

Lesi yisizathu sokuthi kungani udinga ukuthatha indlela ezokuvimbela ukuthi usheshe ukhungatheke. Lokhu kuthatha isimo sokuhlukaniswa kwabasebenzi kwehlukaniswe izigaba ezintathu.

Okokuqala, uzodinga ukulungiselela okuqukethwe kokuthunyelwe kwakho. Ngemuva kwalokho, kuzofanele wenze ukufomatha bese ubuyela embhalweni.

Isu lokubhala

Isigaba ngasinye sokuhlelela umkhiqizo wakho kufanele silandelwe ngokucophelela.

Ilungiselela umyalezo

Lesi yisigaba esingadingi ukubhala okuningi kepha sisakha isisekelo somkhiqizo wakho.

Ngempela, kulapha lapho uzochaza khona umlayezo ngokuya ngomongo nomamukeli. Ngakho-ke imibuzo izoba NGOBANI? futhi kungani? Kungenxa yalokhu lapho uzokwazi ukubuka kuqala imininingwane ewusizo yomfundi.

Lokhu ngokwemvelo kuzoba yithuba lokuhlola izidingo ezincike olwazini lwakho lomamukeli, isimo kanye nezinhloso zakho zokuxhumana. Ngemuva kwalokho, uzodinga ukuqoqa imininingwane edingekayo bese uyibeka kuqala ukuze usungule uhlelo oluhambisanayo.

Ukufometha

Lesi yisigaba lapho imibono yecebo izoguqulwa ibe umbhalo obhaliwe.

Ngaleyo ndlela uzosebenzela amagama nemisho ukuthola ukwakheka okuhlelekile nokuhambisanayo. Yazi ngomqondo wokuthi ulimi olubhaliwe luhlangothini olulodwa ngoba lulayini. Ngakho-ke, umusho uqala ngonobumba abakhulu bese uphela ngesikhathi. Ngokunjalo, umusho ngamunye kumele ube nesihloko, isenzo kanye nomphelelisi.

Encazelweni yakho, kubalulekile ukuthi umamukeli awuqonde umbhalo ngendlela enengqondo. Kungakho kufanele unakekele ukukhetha amagama akho futhi uchaze ukwakheka kwezigaba.

Ukubuyekezwa kombhalo

Le ngxenye ifaka phakathi ukuhlola umbhalo wakho futhi inikeze ithuba lokuthola amaphutha kanye nanoma yiziphi izikhala.

Uzokwenza isiqiniseko sokuthi uyihloniphile imihlangano yokubhala ekukhiqizweni kwakho futhi ubuyekeze izindima ezithile zombhalo wakho. Kufanele uqinisekise ukuthi imithetho yokufunda iyagcinwa: incazelo yama-akhronimi, imisho emifushane, isigaba ngasinye umqondo, ukulinganiswa kwezigaba, izimpawu zokubhala ezifanele, izivumelwano zohlelo, njll.