Uma uke wezwa nge umgomo welungu lekhasimende lebhange, qaphela ukuthi lokhu kuyasebenza nasezinkampanini zomshwalense! Kulesi sihloko, sizogxila kakhulu kumqondo wekhasimende eliyilungu lenkampani ethile yomshwalense.

yini i ilungu eMacif ? Uyini umehluko phakathi kwelungu nelungu le-Macif? Futhi yiziphi izinzuzo eziyinhloko zokuba yilungu le-Macif? Okokugcina, amakhasimende angamalungu acabangani ngokunikezwa kwe-Macif?

Liyini ilungu le-Macif?

Uma ubhalisa nenkampani yesevisi, inhloso yakho ukuthi ukwazi ukusebenzisa ngokugcwele izinsiza ezihlukahlukene ezihlinzekwa yilesi sikhungo. Yazi ukuthi lolu hlobo lwezinzuzo luhlinzekwa ngokugcwele yi- amabhizinisi ahlangene noma asebenzisanayo. Lokhu kungaba:

  • amabhange;
  • imishwalense.

Umshwalense ohlanganyelwe ukunikeza amakhasimende abo ithuba lokuba amalungu abalulekile enkampani. Badlula, ngaleyo ndlela, besuka kukhasimende baye esimweni sokuba yilungu.

Lisho ukuthini ilungu le-Macif?

Ilungu le-Macif iyikhasimende elinelungelo elinethuba lokusebenzisa zonke izinkonzo zomshwalense wakhe futhi libambe iqhaza ekuthuthukisweni kwabo. Ngamanye amazwi, ilungu le-Macif liba inkosi yezinzuzo umshwalense wakhe angakunikeza. Ngale ndlela, unethuba lokuphakamisa ukubuyekezwa kwezinsizakalo ezithile azibhalisele, ukuze andise izinzuzo zakhe futhi ahlangabezane nezidingo zakhe kangcono.

Uyini umehluko phakathi kwelungu nelungu le-Macif?

Kungani ungathanda ube yilungu lapho usuvele uyilungu? Umehluko phakathi kwalezi zimo ezimbili usezinhlelweni ezinikezwa ngayinye. Eqinisweni, ilungu kanye nelungu bangazuza bobabili ezinsizeni zomshwalense, yilungu kuphela elingenawo amandla okushintsha izinzuzo zezinsizakalo ezihlinzekwa yi-Macif, ngokungafani nelungu.

Ingabe isimo selungu sinenzuzo?

Ngokuba ilungu, uzofaka isandla ekuthuthukisweni kwezinsizakalo ze-Macif. Njengembuyiselo, izinzuzo zakamuva ezivela enzuzweni ezuziwe ukuze kutshalwe kabusha ukuze kuzuze ilungu lekhasimende. Ukutshalwa kwezimali kuthinta izinsiza ze-Macif. Ngamanye amazwi, ngeke ufakwe nyanga zonke noma ngonyaka ngenani lenzalo ethile, yonke into izodlalwa ngezinzuzo.

Yiziphi izinzuzo eziyinhloko zokuba yilungu le-Macif?

Njengekhasimende ilungu noma ilungu le-Macif, unethuba lokuvumela obathandayo ukuthi bazuze kumasevisi ahlukahlukene. Ngempela, i-Macif inikeza izinsizakalo zomshuwalense ezingabiwa phakathi kwamalungu ahlukene omndeni ofanayo. Eqinisweni, kufanele wazi ukuthi iMacif isebenza ngezigxobo zomshwalense ezintathu:

  • umonakalo ;
  • impilo ;
  • izimali.

Kule mishwalense emithathu, ilungu noma ilungu kungase kuhlanganise, kwinkontileka yakhe, izingane zakhe, umlingani wakhe, njll. Igama ngalinye elivela kunkontileka lingazuza ezinzuzweni ezisohlwini lwale dokhumenti. Sesikushilo lokho, uma kushona ilungu noma ilungu le-Macif, amalungu athintekayo kufanele azise i-ejensi ukuze kugwenywe isaziso esisemthethweni kanye nokumiswa kwenkontileka, ikakhulukazi uma lokhu kuhilela abahlomulayo. Ngalokhu, ungaxhumana nesevisi yamakhasimende yomshwalense wakho noma ungaya ngqo ejensi eliseduze.

Amakhasimende angamalungu acabangani ngokunikezwa kwe-Macif?

Imibono ngamasevisi e-Macif zihlukahlukene kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma uya ekhasini lokuphawula le-Macif, uzobona ukuthi u-31% wemibono ulungile, u-31% nawo awulungile, kanti eminye icishe ingathathi hlangothi.

Kodwa-ke, amakhasimende asola ini iMacif? Ukufunda imibono, iningi labantu ligxeka i-Macif ngokuntuleka kokulandelela, ikakhulukazi ku- izinkontileka zomshwalense ekhaya nemoto.

Ngaphandle kokulandelela, amanye amakhasimende akhomba ukuntula ubuqotho nokungaphenduli kwenkonzo yamakhasimende. Ngasikhathi sinye, ama-protagonists anelisekile nge- Izinsizakalo ze-Macif. Ngaphezu kwalokho, abanqikazi ukuzitusa.

Lokho kusho, uma ufuna ube yilungu le-Macif, sikweluleka ukuthi uthinte isevisi yamakhasimende yomshwalense wakho ngokuqondile, ozokuqondisa ilungu elithintekayo, ukuze ube nolwazi olwengeziwe ngale ndaba, futhi lokhu, ukuze wenze owakho umbono.