Uhlelo lokuthuthukisa amakhono

Inkampani efuna ukuthuthukisa abasebenzi bayo futhi ngaleyo ndlela ikhule. Kungasuselwa kuhlelo lokuthuthukisa amakhono. Lezi yizenzo eziningi zokuqeqesha okumele zibe nokuvunyelwa ngumqashi kubasebenzi babo. Gxila kule ndlela yamaphuzu ama-4.

Luyini uhlelo lokuthuthukisa amakhono?

Kusukela ngoJanuwari 1, 2019, uhlelo lokuqeqesha luba uhlelo lokuthuthukisa amakhono. Kuletha ndawonye yonke imisebenzi yokuqasha yomqashi kubasebenzi bayo. Ngoba isenzo sokuqeqesha sifinyelela inhloso yobungcweti, umnyango ngamunye uzohlola izidingo zokuqeqeshwa zabasebenzi bawo.

Ekupheleni koqeqesho, abasebenzi bazobe sebethole ulwazi olusha nokwazi. Bazokwazi nokuvuselela noma ukuqinisa ulwazi lwabo nolwazi lwabo ukuze balondoloze isikhundla sabo samanje noma esizayo.

Ukuthuthukiswa kwamakhono kungenziwa ngokuqeqeshwa komuntu siqu noma kweqembu. Imihlangano yobungcweti emihlanganweni yemisebenzi noma yezithangami nayo ihlelwe njengengxenye yesu lokuthuthukisa amakhono.

Ukuthuthukiswa kohlelo lokuthuthukisa amakhono akuphoqelekile kumqashi, kepha kunconyelwa kakhulu. Lesi senzo sabasebenzi sisiza ukuthuthukisa umuzwa wabasebenzi wokuba yilungu. Eqinisweni, isisebenzi esihlanganiswe ohlelweni lokuthuthukisa amakhono sizokhiqiza futhi sigqugquzelwe.

Obani ababambe iqhaza ezinhlelweni zokuthuthukisa amakhono?

Amaqembu amabili akhathazekile ngohlelo lokuthuthukiswa kwamakhono:

Umqashi

Kungathinta zonke izinkampani ukuthi ziyi-VSE, i-SME noma imboni. Ukuqaliswa kanye nokusebenza kohlelo lokuthuthukisa amakhono kuyisinqumo somqashi. Okokugcina kungenzeka empeleni angayisebenzisi uma engasizwa isidingo.

Abahlanganyeli

Bonke abasebenzi, noma ngabe ngabaphathi, abaphathi noma abaphathi, bangaba yingxenye yesu lokuthuthukisa amakhono. Iyingxenye yenkontileka ejwayelekile yokuqashwa. Lapho isisebenzi sesazisiwe ngokuqeqeshwa kokuthuthukiswa kwamakhono, kumele abekhona. Qaphela ukuthi ngisho nabasebenzi bezinkontileka zesikhathi esinqunyelwe, noma ngezikhathi zesivivinyo bangafakwa ezinhlelweni zokuthuthukisa amakhono. Kepha kuya ngezinkampani.

Ukwenqaba kwesisebenzi ukuhlanganyela ekuqeqesheni kungathathwa njengokubandakanyeka okuholela ekuziphatheni okungafanelekile kochwepheshe. Ukungabi khona kwesisebenzi ngesikhathi sokuqeqeshwa ngoba esekhefini lokugula, noma sekhefu. Impela akunamphumela.

Ngaphezu kwalokho, uma isisebenzi singafakwanga ohlelweni lokuthuthukisa amakhono, singacela ukubamba iqhaza kulandela ukuxoxisana ne-N + 1 (isikhundla sayo). Lowo wokugcina uzocacisa izidingo zakhe ngokuxoxisana nokuhlolwa.

Umsebenzi uzogcina wonke amalungelo akhe ngesikhathi sokuqeqeshwa. Isinxephezelo nezinzuzo zakhe zihlala zingashintshiwe. Uma kwenzeka noma yisiphi isehlakalo ngesikhathi sokuqeqeshwa, lokhu kuzothathwa njengengozi emsebenzini.

Umsebenzi ongekho ngesikhathi sokuqeqeshwa angazuza esimisweni sokulungiswa uma ukungabi khona kwakhe kunikwe izizathu. Njengokuphumula kwezokwelashwa, ukulaliswa esibhedlela noma umndeni kubalulekile. Ikhefu, noma ngabe lihlelelwe kanye nezimvume ezihlukile, akuyona ingxenye yokungabi bikho kwesizathu sokuqeqeshwa okungekho.

Ungayisetha kanjani uhlelo lokuthuthukisa amakhono?

Ukuthuthukiswa kohlelo lokuthuthukisa amakhono kusiza ukulethwa kokuqeqeshwa. Ukuqaliswa kwayo kuqala ngokubona kwezidingo zokuqeqeshwa.

Isibonelo: ungumphathi wezokuxhumana, umsebenzi wakho ukuphatha ukuxhumana kwangaphakathi nangaphandle. Udinga ukuqeqeshwa kwezokuxhumana kwedijithali ukuze wenze idumela lenkampani yakho. Uma ngabe lolu daba lusha kuwe noma uma unezisekelo ezithile zokufunda kabanzi ngalo. Uzodinga ukuqeqeshwa kwezokuxhumana kwidijithali.

I-N + 1 yakho ifaka isicelo kubaphathi abaphezulu ngendlela yedokhumenti. Kufanele ifake inani elingeziwe, imiphumela, kanye nesikhathi sokuqeqeshwa kwenkampani. Ngemuva kokuqinisekiswa kobuphathi, isicelo sizoya kwabasebenzi, esizofuna umhlinzeki wesevisi ofanele ukuze enze uqeqesho. Ukuqeqeshwa kungenzeka ngaphakathi nangaphandle kwenkampani. Izindleko zizothwalwa ngumqashi.

Ekupheleni kokuqeqeshwa, ukuhlolwa okubukhoma kokuzuziwe kuzothunyelwa kuwe. Lokhu kuzonquma izinga lekhono osulitholile emkhakheni. Ngaphezu kwalokho, kuzokwenziwa ukuhlolwa kwamakhono ukuhlola imiphumela yakho. Lesi senzo senziwa ngezikhathi zokuhlola ngokuya ngekhalenda lenkampani yakho. Ngokuvamile, izinhlaka ezisemthethweni zenza ukuhlolwa kwamakhono njalo ngekota noma kabili ngonyaka.

Uhlelo lokuthuthukisa amakhono kumele luholele emiphumeleni ebonakalayo yenkampani. Ngaphezu kolwazi lomsebenzi, lesi sakhiwo kumele, phakathi kokunye, sikhuphule imininingwane yaso ezinkundleni zokuxhumana.

Ungabona kanjani ukuthi uhlelo lokuthuthukisa amakhono luphumelele?

Abaholi abaningi abakuboni ukusebenza kohlelo lokuthuthukisa amakhono. Lokhu kungaba esinye sezizathu zokuthi. Ezinye izinhlaka aziboni kunesidingo sokuthumela ukuqeqeshwa kubasebenzi babo. Bacabanga ukuthi ngokufunda emsebenzini, amakhono azothuthukiswa eyedwa.

Kodwa-ke, izinkomba eziningi zokusebenza zingalinganiswa ngokuqalisa isenzo sokuqeqesha. Uma sithatha isibonelo somphathi wezokuxhumana oye waqeqeshwa ekuphathweni Komphakathi ngokwesibonelo. Umhlanganyeli uzobe esethole amakhono amaningi, njengokujwayela ukumaketha kwangaphakathi, izifundo zokuhlaziya nokwenziwa ngamathuluzi edijithali. Phakathi kokunye, ungazizwa uzikhuthaza kanye nomuzwa wokuba yilungu.

Into enhle kakhulu ongayenza ukuze uthole imiphumela yangempela. Kuluhlobo lokufakazela amakhono akho kusenesikhathi. Futhi lokho, noma ngabe kuyini insimu. Uma, ezinyangeni eziyisithupha ezilandelayo, uziqeqesha wedwa. Ekudalweni kwazo zonke izinhlobo zamadeshibhodi e-Excel. Ukuthi lapho nje kuvela ithuba ukukunikeza kozakwabo. Noma umphathi wakho, amashadi amahle wokulandela. Kuyacaca ukuthi uma ucela ukuqeqeshwa e-Excel. Akekho oyokungabaza ukubaluleka kwalokhu kuqeqeshwa. Amakhono akho esekhonjisiwe. Kuzoba kuphela indlela elula. Ithuba lokuthi ukhuphule ubuchwepheshe bakho.