Enye yezinyunyana enkampanini yami icela ukuthi ngisungule igumbi elinikezelwe ukuncelisa. Ziyini izibopho zami kulolu daba? Ngabe inyunyana ingangiphoqa ukuthi ngifakwe?

Ukuncelisa ibele: izinhlinzeko zeKhodi Yezabasebenzi

Qaphela ukuthi, unyaka owodwa kusukela osukwini lokuzalwa, isisebenzi sakho esincelisa ingane yaso ibele sinehora elilodwa ngosuku ngale njongo phakathi namahora okusebenza (Ikhodi Yezabasebenzi, art. L. 1225-30) . Uthola nethuba lokuncelisa ingane yakhe ekusungulweni. Isikhathi esitholakalayo isisebenzi sokuncelisa ingane yakhe ibele sihlukaniswe izikhathi ezimbili zemizuzu engamashumi amathathu, eyodwa ngesikhathi somsebenzi wasekuseni, enye ntambama.

Isikhathi okumiswa ngaso umsebenzi wokuncelisa ibele sinqunywa isivumelwano phakathi komsebenzi nomqashi. Ukwehluleka ukuvumelana, lesi sikhathi sibekwa phakathi nengxenye yosuku ngalunye lomsebenzi.

Ngaphezu kwalokho, khumbula ukuthi noma yimuphi umqashi oqasha abasebenzi abangaphezu kwe-100 angase ayalwe ukuba afake endaweni yakhe noma eduze kwezakhiwo ezinikezelwe ukuncelisa ibele (Labour Code, art. L. 1225-32) ...

Qhubeka ufunde i-athikili esizeni sokuqala →

FUNDA  Izivumelwano ezihlangene: ingabe kufanele ukhokhe ibhonasi eguquguqukayo kwisisebenzi eselivini lokubeletha?