Isevisi Yesifundazwe Esisha: abaqondisi besifunda bomnotho wokuqashwa, abasebenzi kanye nobumbano (DREETS)

Ngomhla zi-1 kuMbasa, 2021, kuzokwakhiwa isevisi entsha yombuso. Lawa amagatsha esifunda somnotho wezokuqashwa, abasebenzi kanye nobumbano (DREETS).

Iqembu le-DREETS lihlanganisa ukuthunyelwa okwenziwa yi:
abaqondisi besifunda bebhizinisi, ukuncintisana, ukusetshenziswa, abasebenzi kanye nokuqashwa (DIRECCTE);
izinsiza ezisatshalaliswa ezibhekele ubumbano lomphakathi.

Ahlelwe ngezigxobo. Ikakhulukazi, afaka uphiko “lwenqubomgomo yezabasebenzi”, olubhekele inqubomgomo yezabasebenzi kanye nezenzo zokuhlolwa kwemithetho yezabasebenzi.

Ama-DREETS abekwe ngaphansi kwegunya lesifunda. Kodwa-ke, ngemisebenzi ephathelene nokuhlolwa kwabasebenzi, ibekwa ngaphansi kwegunya le-General Directorate of Labour.

I-DREETS ihlanganisa zonke izinsiza ezabelwe uhlelo lokuhlola abasebenzi ngokuhambisana nezinhlinzeko zezivumelwano ze-International Labour Organization, ezingeni lesifunda nelomnyango.

Ngakho-ke, maqondana nomthetho wezabasebenzi, ama-DREETS abhekele lokhu:

Inqubomgomo yezabasebenzi kanye nezinyathelo zokuhlola imithetho yezabasebenzi; ipolitiki...