Kusukela ngoJuni 15, 2021

Lapho amalungelo e-CPF abasebenzi be imikhakha ye-Ocapiat awanele, kungenzeka ukuthi ucele imali eyengeziwe ku-OCAPIAT ukuze ukwazi ukukhokhela okusele kwamaphrojekthi wokuqeqesha.

Kwezinye izimo, futhi lokhu kuyintsha esekwe kusukela ngoJuni 15, 2021, a umnikelo wokwakha ngokubambisana unikezwa yi-OCAPIAT (ngaphansi kwemibandela ethiles).

Ngubani okhathazekile futhi yiluphi uqeqesho? Zonke izinkampani ezinabasebenzi abangaphansi kwama-50, Noma ngabe yimuphi umkhakha wabo, kumele babe ngamalungu e-OCAPIAT futhi bangazuza ngokuxhaswa kuze kufike ku: 100% wemali esele ezokhokhwa Kunoma yisiphi isitifiketi esifanele i-CPF (iziqu, amadiploma, isitifiketi seziqu zobungcweti, iCléA, njll. Izinkampani kuphela ezinabasebenzi abangaphezu kwama-50 emkhakheni wokudla ) izitifiketi zeCléA neCléA Numérique