Lapho uzama ukuzuza a iphrojekthi yobungcweti, isiyalo siyimfanelo ebalulekile okumelwe sibe nayo. Ukufunda ukugxila nokuzithiba kuthatha isikhathi nomzamo, kodwa ekugcineni ukwazi ukuthi ungazikhuza kanjani kuyimfanelo ezokusiza. ukufeza izinhloso zakho. Kulesi sihloko, sizobona ukuthi ungazilawula kanjani izifiso zakho zokuphumelela kuphrojekthi yakho yobungcweti.

Zibekele imigomo ongayifinyelela

Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokuzikhuza ukuzibekela imigomo ongayifinyelela. Kudingeka uzibekele imigomo ecacile efinyelelekayo nengokoqobo. Zama ukuzibekela imigomo yesikhathi esifushane neyesikhathi eside futhi unamathele kuyo. Uma usuzibekele imigomo yakho, namathela kuyo futhi ungaphazamiseki.

Lungiselela uhlelo

Uma usuzibekele imigomo yakho, yenza uhlelo lokuyifinyelela. Kudingeka ucace ngalokho okufanele ukwenze nokuthi kufanele ukwenze nini. Udinga futhi ukucacisa kakhulu futhi uchaze ukuthi singakanani isikhathi ozosichitha emsebenzini ngamunye. Kufanele futhi uhlele amakhefu ukuze uphumule.

Thatha izinyathelo zokulondoloza isiyalo sakho

Ukuze uphumelele kuphrojekthi yobungcweti, kufanele uthathe izinyathelo zokuqhubeka nesifundo. Udinga ukubeka imingcele futhi uqiniseke ukuthi unamathela kuyo. Udinga futhi ukuzungeza abantu abazokukhuthaza ukuthi uhlale unomdlandla futhi uqhubeke nokusebenza kanzima. Kufanele futhi uzinike imiklomelo ngengqopha-mlando ngayinye oyiqedayo.

Isiphetho

Ukuziphatha kanye nombono ocacile wenhloso okufanele izuzwe yizici ezibalulekile zephrojekthi ephumelelayo yobungcweti. Ngokuzibekela imigomo efinyelelekayo, ukwenza uhlelo, nokuthatha izinyathelo zokugcina isiyalo sakho, uzokwazi ukuzuza impumelelo ohlelweni lwakho lomsebenzi.