Isifiso salokhu kulandelana kwe I-PFUE ukuhlola amandla okuphendula e-European Union lapho kubhekene nenkinga yokuxhumana nge-inthanethi ngokubandakanya, ngale kweziphathimandla zikazwelonke zeZwe ngalinye eliyiLungu, iziphathimandla zezombusazwe zaseYurophu eBrussels.

Ukuzivocavoca, ikakhulukazi ukuhlanganisa inethiwekhi ye-CyCLONE, kwenze kwaba nokwenzeka:

Ukuqinisa inkhulumomphendvulwano phakathi Kwamazwe Angamalungu mayelana nokulawulwa kwezinhlekelele zamasu, ngaphezu kwalokho ezingeni lobuchwepheshe (Inethiwekhi yama-CSIRTs); Xoxa ngezidingo ezivamile zobumbano kanye nokusizana lapho kuba nenhlekelele enkulu phakathi kwaMazwe Angamalungu futhi uqale ukuhlonza izincomo zomsebenzi okufanele wenziwe ukuze zithuthukiswe.

Lokhu kulandelana kuyingxenye yendlela eguquguqukayo eyaqalwa eminyakeni embalwa edlule okuhloswe ngayo ukweseka ukuqiniswa kwamakhono Amazwe Angamalungu okubhekana nenkinga yomsuka ku-inthanethi kanye nokuthuthukiswa kokubambisana ngokuzithandela. Ekuqaleni ezingeni lobuchwepheshe ngenethiwekhi yama-CSIRT, eyasungulwa yi-European directive Network Information Security. Okwesibili ezingeni lokusebenza sibonga umsebenzi owenziwe Amazwe Angamalungu ngaphansi kohlaka lwe-CyCLONE.

Iyini inethiwekhi ye-CyCLONE?

Inethiwekhi I-CyCLONE (Cyber