Ulahlekelwe ngesikhathi sokungasebenzi okuncane ngenxa yenkinga yezempilo. Ukhokhelwe kuze kufike kuma-70% womholo wakho noma ngabe, ngokwesicelo somqashi wakho, usebenzile impela, enkampanini noma ocingweni, futhi / noma uphoqeleke ukuthi uthathe izinsuku zekhefu. leave noma i-RTT ngale kwe-quota egunyaziwe. Kodwa-ke, bekufanele ngabe uthole u-100% womholo wakho.

Sikukwazisa ukuthi ubuze umqashi wakho ukuthi enze njalo ukukhokhelwa kwalesi sikhathi sokusebenza (futhi mhlawumbe ashiye noma i-RTT ithathwe ngaphezu kwesabelo esigunyaziwe) ngokumchazela ukuthi waphathwa, ngokungafanele, ngaphansi kohlelo lokungasebenzi. ngokwengxenye nokunikeza ubufakazi.

Kubike ngaphakathi ... noma ngqo ngaphandle

Ingabe uvale indlebe? Thintana nekomidi lezenhlalo nezomnotho (CSE) lenkampani yakho noma omele abasebenzi. Uma kungekho omele abasebenzi, tshela umqashi ukuthi kuzofanele uthinte abahloli bezabasebenzi noma i-Regional Directorate for Enterprises, Competition, Consumption, Labor and ...