Izivumelwano ezihlanganyelwe: ibhonasi yonyaka kuncike kubukhona babasebenzi

Umsebenzi othile wayebambe amajaji enkantolo yezimboni kulandela ukuxoshwa kwakhe ngenxa yokungaziphathi kahle ngo-December 11, 2012. Wakuphikisa ukuxoshwa kwakhe futhi wacela ukukhokhelwa ibhonasi yonyaka ehlinzekwe yisivumelwano esisebenzayo.

Ephuzwini lokuqala, wayeliwinile icala lakhe ngokwengxenye. Ngempela, amajaji okuqala ayecabange ukuthi amaqiniso ayesolwa ngomsebenzi ayengabonisi ukuziphatha okubi okubucayi, kodwa kwakuyisizathu sangempela nesibucayi sokuxoshwa. Ngakho-ke babemgxekile umqashi ukuthi amkhokhele isamba umqashwa ayephucwe sona ngenxa yeziqu zokungaziphathi kahle: inkokhelo yesikhathi sokudilizwa, kanye nezimali ezihambisana nesinxephezelo sesaziso kanye nenkokhelo yokuyekiswa.

Ephuzwini lesibili, amajaji asichithile isicelo somqashwa, kucatshangelwa ukuthi owakamuva akazange ahlangabezane nemibandela yokuthola ibhonasi. Lokhu kuhlinzekwe yisivumelwano esiyiqoqo sohwebo lwezitolo nezitolo ezinkulu ikakhulukazi ngokudla (art. 3.6)…

Qhubeka ufunde i-athikili esizeni sokuqala →

FUNDA  Usizo lokuqashwa kwabantu abasha: izandiso ezinde noma ezimfishane