Kubalulekile ukwazi ukubhala kahle emsebenzini nokugwema amaphutha namagama amabi. Ukwenza lokhu, isixazululo esihle kakhulu ukuthatha isikhathi sokuphinda ufunde kabusha ngemuva kokuqeda ukubhala. Yize lesi kaningi kuyisinyathelo esinganakwa, sidlala indima ebalulekile kwikhwalithi yombhalo wokugcina. Nawa amanye amathiphu wokufunda kahle.

Proreadread yombhalo

Umbuzo lapha wokuphindwa ufundwe ngendlela yomhlaba wonke ekuqaleni. Leli kuzoba yithuba lokubeka umbhalo ekhanda lakho ngokuphelele futhi ubheke ukuhambisana kwemibono ehlukene kanye nokuhlelwa kwalezi. Lokhu kuvame ukubizwa ngokufunda ngemuva futhi kuyasiza ukuqinisekisa ukuthi umbhalo unengqondo.

Ukuhlola imisho

Ngemuva kokufunda wonke umbhalo, kuzodingeka uqhubekele phambili ufunde imisho. Lesi sinyathelo sihlose ukucacisa imisho ehlukene ngenkathi kwenziwa ngcono izinkulumo ezisetshenzisiwe.

Ngakho-ke uzobheka ukwakheka kwemisho yakho bese uzama ukunciphisa imisho emide kakhulu. Inhloso kungaba ukuthi kube nemisho ephakathi kwamagama ayi-15 kuye kwangama-20 okungenani. Lapho isigaba singaphezu kwamagama angama-30, kuba nzima ukufunda nokuqonda.

Ngakho-ke lapho ubhekene nemisho emide ngesikhathi sokufundwa kokuhlolwa kwakho, unezinketho ezimbili. Okokuqala ukwehlukanisa umusho kabili. Okwesibili ukusebenzisa izixhumi ezinengqondo ezibizwa nangokuthi "amagama wamathuluzi" ukuze wakhe ukuvumelana phakathi kwemisho yakho.

Ngaphezu kwalokho, kuyalulekwa ukugwema imisho yokwenziwa nokuthanda izwi elisebenzayo.

Hlola ukusetshenziswa kwamagama

Udinga futhi ukuqinisekisa ukuthi usebenzise amagama afanele ezindaweni ezifanele. Lapha, kubalulekile ukusebenzisa isilulumagama esithile emkhakheni ochwepheshe. Ngalo mqondo, kufanele usebenzise amagama ahlobene nomkhakha wakho womsebenzi. Kodwa-ke, kufanele ugxile kumagama aziwayo, amafushane futhi acacile.

Yazi ukuthi amagama alula, aqondakala kalula enza umyalezo unembe kakhudlwana. Ngakho-ke uzoqiniseka ukuthi abafundi bawuqonda kalula umbhalo wakho. Ngakolunye uhlangothi, uma usebenzisa amagama amade noma angavamile, ukufundeka kuzothinteka ngokujulile.

Futhi, khumbula ukubeka amagama abaluleke kakhulu ekuqaleni komusho. Ucwaningo lukhombisile ukuthi abafundi bakhumbula amagama ekuqaleni kwemisho kakhulu.

Hlinzeka ngamazinga nezimiso

Kufanele wenze konke okusemandleni akho ukulungisa izivumelwano zohlelo lolimi, amaphutha esipelingi, ama-accents, nezimpawu zokubhala. Ngempela, izifundo esezivele zikhonjisiwe zikhombisile ukuthi isipelingi siyabandlulula. Ngamanye amagama, uzibeka engcupheni yokungahlulelwa kahle noma ukubonwa kabi ngabafundi bakho uma umbhalo wakho uqukethe amaphutha.

Enye indlela ukusebenzisa isoftware yokulungisa ukulungisa amaphutha athile. Kodwa-ke, kufanele zisetshenziswe ngokucophelela okukhulu njengoba zingaba nemikhawulo ngokuya nge-syntax noma uhlelo lolimi. Ngakho-ke, akufanele bathembeke ngokuphelele.

Ekugcineni, funda umbhalo wakho ngokuzwakalayo ukuze ukwazi ukubona noma yimiphi imisho ezwakala ingalungile, ukuphindaphinda, nezinkinga ze-syntax.