CyberEnJeux_bilan_experimentation Od aprila 2019 sta ANSSI in Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport (MENJS) združila moči s skupnim ciljem razvijati usposabljanje študentov na področju kibernetske varnosti – kot terenskega učenja – onkraj njihovega zavedanja digitalnega tveganja in najboljših praks na tem področju. območje (izvedite več).

ANSSI in MENJS želita z omogočanjem mladim, da se usposabljajo na področju kibernetske varnosti, omogočiti tudi nastanek poklicev na tem področju, zlasti med mladimi dekleti, ki se redkeje odločajo za kibernetsko kariero.
CyberEnJeux, ki ga je zasnoval ANSSI Public Innovation Laboratory in 110bis, je komplet, namenjen učiteljem, ki želijo usposobiti srednješolce (cikel 4) in srednješolce za kibernetsko varnost, tako da jih podpira pri oblikovanju resnih iger na to temo. V kontekstu CyberEnJeuxa je ustvarjanje iger s strani študentov zato sredstvo za učenje in ne cilj samo po sebi.

V ta namen komplet CyberEnJeux vključuje:
– praktične informacije za usmerjanje učiteljev pri oblikovanju izobraževalnega zaporedja za ustvarjanje resnih iger z učenci;
– 14 tematskih listov, posvečenih različnim vprašanjem

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Vodenje procesov