Občine so zdaj naložene več nalog. Med temi dejavnostmi je ohranjanje civilnega statusa, ki je podvrženo posebnemu pravnemu režimu: režimu zasebnega prava.

Župan in njegovi namestniki so res registrarji. Župan v okviru tega poslanstva deluje v imenu države, vendar ne po pooblastilu prefekta, temveč državnega tožilca.

Državna služba ima z registracijo rojstev, priznanj, smrti, PACS in sklenitvijo zakonske zveze bistveno vlogo tako za vsakega posameznika kot tudi za državo, javno upravo in vse organizacije, ki morajo poznati pravni položaj državljani.

Namen tega usposabljanja je, da vas seznani z glavnimi pravili, ki se nanašajo na civilno stanje 5 treningov ki bo zajemal naslednje teme:

  • matični matični;
  • rojstvo;
  • poroke
  • smrt in izdaja potrdil o osebnem stanju;
  • mednarodni vidiki civilnega stanja

Vsako srečanje vključuje videoposnetke za usposabljanje, liste znanja, kviz in forum za razpravo, da se lahko pogovarjate z govorci.

Nadaljujte z branjem članka na izvirni strani →

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Opredelitev raznolikosti