Uspeh tečajev kibernetske varnosti je pokazal pomen podpore lokalnim oblastem pri krepitvi njihove kibernetske varnosti. Zdaj je predlagan nov mehanizem, namenjen predvsem pomoči najmanjšim občinam in skupnostim občin.

Njegov cilj: podpreti pridobivanje skupnih izdelkov in storitev za svoje člane s strani struktur, ki so zadolžene za digitalno preobrazbo skupnosti. Ti izdelki in storitve morajo na preprost način in v skladu z njihovimi neposrednimi potrebami po kibernetski varnosti okrepiti raven kibernetske varnosti prejemniških struktur.

Koga skrbi: sistem je dostopen združevalnim strukturam, ki so zadolžene za podporo digitalni preobrazbi lokalnih oblasti. Sem spadajo na primer javni operaterji digitalnih storitev, centri za vodenje oddelkov, mešani sindikati, ki so zadolženi za digitalno področje. Subvencionirajo se lahko samo javne strukture, združenja ali interesne skupine.

Kako se prijaviti: vsak kandidat odda projekt na Platforma za poenostavljene postopke, s podrobnostmi o njegovem projektu, upravičencih, stroških in časovnem načrtu projekta. Podpora se zagotavlja s subvencijo, izračunano glede na število zadevnih prebivalcev na člansko skupnost, omejeno na največje občine, in vključuje podporo za

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Odkrijte MindView