Teknikler toplumlarımızda giderek artan bir yer işgal ediyor, ancak yine de büyük ölçüde bilinmezliğini koruyor. Teknikler ile nesneleri (araçlar, aletler, çeşitli cihazlar, makineler), süreçleri ve uygulamaları (zanaatkar, endüstriyel) kastediyoruz.

Bu MOOC, bu tekniklerin politik, ekonomik, sosyal, estetik bağlamlarında nasıl üretildiğini ve aynı zamanda mekanları ve toplumları, yani evleri, şehirleri, manzaraları ve içinde bulundukları insan ortamını nasıl yapılandırdıklarını anlamak için araçlar sağlamayı amaçlamaktadır.
MOOC ayrıca onları tanımlamak, sürdürmek, korumak ve geliştirmek için teorik ve pratik bilgi sağlamayı, yani onların mirasına yönelik çalışmayı amaçlamaktadır.

Her hafta, öğretmenler çalışma alanlarını tanımlayarak başlayacaklar, ana kavramları açıklayacaklar, size bugüne kadar geliştirilen farklı yaklaşımlar hakkında genel bir bilgi verecekler ve son olarak size her alan için bir vaka çalışması sunacaklar.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  4| İyileşme öncesi ziyareti kimler başlatabilir?