Stručno zvanje je profesionalna potvrda koja omogućava sticanje određenih profesionalnih vještina i promoviše pristup zaposlenju ili stručnom usavršavanju njegovog nosioca. Potvrđuje da je njen nosilac ovladao vještinama, sklonostima i znanjima koja omogućavaju obavljanje profesije.

U 2017. godini 7 od 10 tražitelja posla imalo je pristup poslu nakon sticanja stručnog zvanja.

Profesionalni nazivi su registrovani u Nacionalnom imeniku profesionalnih sertifikata (RNCP) kojim upravlja France Competences. Stručna zvanja se sastoje od blokova vještina koji se nazivaju certifikati profesionalnih vještina (CCP).

 • Stručni naziv obuhvata sve sektore (građevinarstvo, lične usluge, transport, ugostiteljstvo, trgovina, industrija itd.) i različite nivoe kvalifikacija:
 • nivo 3 (bivši nivo V), koji odgovara nivou CAP-a,
 • nivo 4 (bivši nivo IV), koji odgovara nivou BAC,
 • nivo 5 (bivši nivo III), koji odgovara nivou BTS ili DUT,
 • nivo 6 (bivši nivo II), koji odgovara nivou BAC+3 ili 4.

Ispitne sesije organizuju odobreni centri na period koji odredi nadležna regionalna uprava za privredu, zapošljavanje, rad i solidarnost (DREETS-DDETS). Ovi centri se obavezuju da će se pridržavati propisa definisanih za svaki ispit.

Organizacije za obuku koje žele da pruže pristup stručnom zvanju kroz obuku moraju izabrati između dva rješenja za svoje polaznike:

 • postaje i ispitni centar, koji omogućava fleksibilnost u organizaciji kursa od obuke do ispita, u skladu sa standardima i propisima;
 • sklopiti ugovor sa odobrenim centrom za organizaciju ispita. U tom slučaju se obavezuju da će kandidatima obezbijediti obuku koja je u skladu sa ciljevima postavljenim standardima i obavijestiti kandidate o mjestu i datumu polaganja ispita.
READ  Nepuno radno vrijeme: prekoračenje zakonskog radnog vremena dovodi do prekvalifikacije ugovora sa punim radnim vremenom

Ko je u pitanju?

Stručni nazivi su namijenjeni svima koji žele da steknu stručnu kvalifikaciju.

Stručni nazivi se preciznije odnose na:

 • ljudi koji su napustili školski sistem i žele da steknu kvalifikaciju u određenom sektoru, posebno u okviru ugovora o profesionalizaciji ili naukovanju;
 • iskusne osobe koje žele da potvrde stečene vještine u cilju društvene promocije sticanjem priznate kvalifikacije;
 • ljudi koji se žele prekvalificirati, bilo da traže posao ili su u situaciji;
 • mladi ljudi, u sklopu svog početnog kursa, već posjeduju diplomu V nivoa koji žele specijalizirati…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici