Print friendly, PDF i e-pošta

U svom „Pregledu kompjuterskih pretnji“, Nacionalna agencija za bezbednost informacionih sistema (ANSSI) razmatra glavne trendove koji su obeležili sajber pejzaž u 2021. godini i ističe rizike kratkoročnog razvoja. Dok generalizacija digitalne upotrebe – često loše kontrolirane – i dalje predstavlja izazov za kompanije i administraciju, agencija primjećuje stalno poboljšanje kapaciteta zlonamjernih aktera. Tako je broj dokazanih upada u informacione sisteme prijavljenih ANSSI-ju porastao za 37% između 2020. i 2021. (786 u 2020. u poređenju sa 1082 u 2021., odnosno sada skoro 3 dokazana upada dnevno).

READ  29. juna 2020. Uniforma nudi plan oporavka svojim članovima Da bi vas podržala u nastavku vaših aktivnosti, Uniforma je mobilizirana za podršku radnim studijskim programima i okončanju krize.