Uspjeh kurseva o kibernetičkoj sigurnosti pokazao je važnost podrške lokalnim vlastima da ojačaju svoju sajber sigurnost. Sada se predlaže novi mehanizam, namijenjen prvenstveno pomoći najmanjim opštinama i zajednicama opština.

Njegov cilj: podržati nabavku, od strane struktura zaduženih za digitalnu transformaciju lokalnih vlasti, zajedničkih proizvoda i usluga za svoje članove. Ovi proizvodi i usluge moraju ojačati nivo sajber-sigurnosti korisničkih struktura na jednostavan način iu skladu sa njihovim neposrednim potrebama sajber-sigurnosti.

Koga briga: sistem je dostupan strukturama za udruživanje zaduženim za podršku digitalnoj transformaciji lokalnih vlasti. To uključuje, na primjer, javne operatere digitalnih usluga, resorne upravljačke centre, mješovite sindikate zadužene za digitalno poslovanje. Samo javne strukture, udruženja ili grupe javnog interesa mogu biti subvencionisane.

Kako se prijaviti: svaki kandidat podnosi projekat na Platforma za pojednostavljene procedure, sa detaljima o njegovom projektu, korisnicima, troškovima i rasporedu projekta. Podrška se pruža kroz subvenciju izračunatu prema broju dotičnih stanovnika po zajednici člana, ograničenu na najveće opštine, i uključujući podršku za

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Podržite karijeru vaših zaposlenih