Od 15. juna 2021

Kada CPF prava zaposlenih u sektori koji pripadaju Ocapiatu su nedovoljni, moguće je zatražiti dodatna sredstva od OCAPIAT-a kako bi mogli financirati ostatak projekata obuke.

U nekim slučajevima, a to je novina koja se primjenjuje od 15. juna 2021. godine Doprinos za zajedničku izgradnju daje OCAPIAT (pod određenim uvjetimas).

Ko je zabrinut i za koji trening? Sve kompanije sa manje od 50 zaposlenih, Bez obzira na njihov sektor, oni moraju biti članovi OCAPIAT-a i mogu imati koristi od finansiranja do: 100% ostatka koji treba platiti za bilo koju potvrdu prihvatljivu za CPF (zvanja, diplome, potvrda o profesionalnoj kvalifikaciji, CléA, itd.) Samo kompanije sa više od 50 zaposlenih u prehrambenom sektoru (i izuzimajući kompanije u sektoru prevoza voća i povrća i izvoznog biznisa i kompanije u mreži centara ruralne ekonomije), OCAPIAT će financirati do: 1 € za potvrdu o stručnoj kvalifikaciji 800 1 € za stručno zvanje ili diplomu € 600 za certifikate CléA i CléA Numérique

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Ispis na zahtjev: 10 pitanja koja si prvo morate postaviti!