Daljinski rad: akcijski plan za jačanje njegove upotrebe

Zbog vrlo visokog nivoa cirkulacije virusa i njegovih varijanti, Jean Castex traži od kompanija da ostanu na oprezu u vezi s rizicima od kontaminacije i poziva se na najnoviju studiju koju je proveo Institut Pasteur koja pokazuje da radna mjesta predstavljaju 29% identificiranih slučajeva.

Sve kompanije koje mogu stoga moraju i dalje forsirati daljinski rad što je više moguće zadržavajući pri tome osoban dan za zaposlenike koji to žele. Cilj je uvijek najmanje 4 od 5 dana rada na daljinu.

No, uprkos raznim intervencijama Vlade da podsjeti ljude da rad na daljinu mora biti pravilo za sve aktivnosti koje to dopuštaju, nivo daljinskog rada i dalje je niži od nivoa iz novembra.

Kako bi se ojačala efikasnost upotrebe rada na daljinu, uputa ministra unutarnjih poslova, ministra rada i ministra državne uprave od 18. marta 2021. godine zatraži od župana odjeljenja stavljenih pod pojačani nadzor da postaviti akcioni plan.

Ova uputa precizira da ovaj akcioni plan može posebno osigurati:

sistematski kontakti sa kompanijama koje ...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Definisanje različitosti