Kolektivni ugovori: godišnji bonus u zavisnosti od prisustva osoblja

Zaposlenik je 11. decembra 2012. oduzeo sudije industrijskog tribunala nakon njegovog otpuštanja zbog ozbiljnog prekršaja. On je osporio svoje otpuštanje i zatražio isplatu godišnjeg bonusa predviđenog važećim kolektivnim ugovorom.

Što se tiče prve tačke, djelimično je dobio svoj slučaj. Zaista, prve sudije su smatrale da činjenice koje se terete protiv zaposlenog ne predstavljaju ozbiljan prekršaj, već pravi i ozbiljan razlog za otpuštanje. Zbog toga su osudili poslodavca da mu isplati iznose za koje je zaposlenik bio uskraćen zbog kvalifikacije teškog prekršaja: zaostale plate za period otpuštanja, kao i iznose na ime naknade za otkaz i otpremninu.

Po drugoj tački, sudije su odbile zahtjev zaposlenika, smatrajući da isti ne ispunjava uslove za dobijanje bonusa. To je predviđeno kolektivnim ugovorom za trgovinu na malo i veliko pretežno hranom (čl. 3.6)…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Upravljajte integriranom mrežnom marketinškom komunikacijom