El procés fa referència a un conjunt d'activitats interrelacionades o interactuants que contribueixen a crear valor afegit per a una organització. Es pot estructurar en diferents procediments que representen els passos necessaris per assolir els objectius organitzatius. Els processos representen fluxos d'informació i recursos.

Avui, essencial en el món empresarial, la gestió de processos ofereix molts avantatges: facilitar la gestió de l’organització, tenir visibilitat sobre les pràctiques i mètodes dels departaments de l’empresa, millorar el servei al client, reduir costos o mitigar els riscos.

Aquesta formació t'ofereix aprendre a dominar una eina essencial de gestió de processos: el diagrama de flux. Amb el programari Microsoft Visio, aprendràs a crear...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  La mort a la feina: quina compensació?