Tri datblygiad mawr ar gyfer ardystiad Ewropeaidd

Y weithdrefn ar gyfer mabwysiadu'r weithred o weithredu'r cynllun ardystio EUCC cyntaf (Meini Prawf Cyffredin yr UE) ddechrau yn hanner cyntaf 1, tra bod drafftio ail sgema EUCS - ar gyfer darparwyr gwasanaethau cwmwl - eisoes yn y cyfnod cwblhau.
O ran trydydd cynllun EU5G, mae newydd gael ei lansio.

ANSSI, awdurdod ardystio seiberddiogelwch cenedlaethol

Fel atgoffa, mae'r Deddf Seibersefydlu, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, yn rhoi dwy flynedd i bob Aelod-wladwriaeth ddynodi'r awdurdod ardystio cybersecurity cenedlaethol, yn unol â darpariaethau'r rheoliad. Ar gyfer Ffrainc, ANSSI fydd yn cymryd y rôl. O'r herwydd, bydd yr asiantaeth yn gyfrifol yn benodol am awdurdodi a hysbysu cyrff ardystio, rheoli a goruchwylio'r cynlluniau ardystio Ewropeaidd a weithredir, ond hefyd, ar gyfer pob cynllun sy'n darparu ar ei gyfer, cyhoeddi tystysgrifau gyda lefel uchel o sicrwydd.

I fynd ymhellach

Ydych chi eisiau deall yn well y Deddf Seibersefydlu ?
Yn y bennod hon o'r podlediad DimLimitSecu, sydd newydd gael ei gyhoeddi, mae Franck Sadmi - sy'n gyfrifol am y prosiect "Ardystio diogelwch amgen" yn ANSSI - yn ymyrryd i gyflwyno prif egwyddorion ac amcanion y Deddf Seibersefydlu.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfod Cyfrinachau Dylunio Cynhyrchion Arloesol: Hyfforddiant Am Ddim